*

Finans Jyllands-Posten Watch Medier Om Finans Persondatapolitik
0

Markant flere rige danskere

Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004, og hovedparten er voksne par i aldersgruppen 50 til 65 år uden hjemmeboende børn.

LIVE
Indkomstfordelingen i Danmark bliver stadig mere skæv, viser rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.Foto: Colourbox Flere ældre danskere bliver stadig rigere, viser ny opgørelse. Især kapitalindkomsterne vokser.Foto: Colourbox

Samtidig er personer med lang videregående uddannelse klart overrepræsenteret blandt de rigeste, ligesom topledere og lønmodtagere på højeste niveau er det.

De rigeste familier har mere end dobbelt så meget i indkomst efter skat som den typiske familie i Danmark. Alle har således en indkomst efter skat på over 400.000 kr., og i gennemsnit har familierne en indkomst efter skat på omkring 585.000 kr. Samlet udgør gruppen 193.000 personer, hvilket svarer til 3,6 procent af befolkningen.

Det fremgår af en analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i rapporten "Fordeling & Levevilkår 2009."

De veluddannede rige

Dermed er lønmodtagere på højeste niveau kraftigt overrepræsenterede, og mens de udgør knap 23 procent af de rigeste, så udgør de blot 8,1 pct. blandt resten af befolkningen.

Omvendt er pensionister og andre uden for arbejdsmarkedet underrepræsenterede blandt de rigeste familier, hedder det i rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Gruppen af de rigeste har været i kraftig fremgang i perioden 2004-2006. Således er gruppen vokset fra at udgøre omkring tre procent i 2004 til at udgøre over 3,6 procent i 2006. Dette er en vækst i gruppen på omkring 20 procent.

Kapitalindkomsten stiger

En del af forklaringen på denne vækst er væksten i kapitalindkomsten for de rigeste. De har således haft en vækst på 70.000 kr. i alene i kapitalindkomst i perioden 2001-2006. Dette svarer til knap 3/4 af den samlede vækst i bruttoindkomsten for de rigeste, anfører AE-rådet.

Til sammenligning har hele befolkningen oplevet en vækst på godt 10.000 kr. i kapitalindkomsten, hvilket forklarer godt 40 procent af deres samlede vækst i indkomsten.

Sammenlagt har de rigeste voksne haft en fremgang i indkomsten før skat på 95.000 kr., mens hele den voksne befolkning har haft en fremgang på godt 25.000 kr.

Læs også
Annonce