*

Erhvervsjura
MINE NYHEDER
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Annonce
17.04.17

Ejendomsjura: Tinglysningsregler står foran en ændring

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som bl.a. vil ændre reglerne for betaling af tinglysningsafgift ved overdragelse af erhvervsejendomme, sådan at afgiften ikke længe...
03.04.17
Erhvervet som notar er ifølge en EU-dom ikke forbeholdt borgere i det land, notarvirksomheden drives i. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Erhvervsjura: Man kan blive notar i andre EU-lande

EU-Kommissionen har stævnet Ungarn ved EU-Domstolen for at have tilsidesat sine forpligtigelser i henhold til det EU-retlige princip om etableringsfrihed, fordi den ungarske lov om not...
27.03.17

Ejendomme og skat Ny ejendomsvurderingslov på trapperne

Skatteministeren har sendt to nye lovforslag i høring, som bl.a. vil ændre ejendomsvurderingsloven og reglerne for behandlingen af klager over de offentlige ejendoms-vurderinger. De nye lovudkast, som udmønter et forlig indgået mellem et flertal ...
20.03.17
Advokat Peter Nordentoft, Bech-Bruun.

Ejendomsjura: Næringsbeskatning hos selskaber

Når man sælger fast ejendom, afhænger beskatningen af, om man er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Fortjeneste og tab ved ejendomssalg beskattes som hovedregel efter r...
09.01.17
Margrethe Vestagers og EU- Kommissionens sag mod Apple har trukket overskrifter i 2016. Foto: Virginia Mayo/AP

Konkurrenceret: 2016 var de store tals år

Der er næppe tvivl om, at Margrethe Vestagers og EU- Kommissionens sag mod Apple har trukket flest overskrifter. Kommissionens synspunkt er som bekendt, at Apples skatteordning med Irl...
09.01.17
Advokat Peter Nordentoft, Bech-Bruun, skriver hver uge på Finans om aktuelle skattespørgsmål af betydning for erhvervsejendomsmarkedet.

Ejendomme og skat: Anpartsprojekter bliver mindre attraktive

Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag, som vil stramme reglerne for anpartsprojekter væsentligt. Bliver forslaget vedtaget, vil investorer i K/S-projekter kun kunne fradrage...
25.12.16
Dommerne ved EU-Domstolen slår fast, at børn af vandrende arbejdstagere — biologiske eller stedbørn — har samme sociale rettigheder inden for unionen.

EU giver børn ens rettigheder

Et barn af en stedforælder, der har status som vandrende arbejdstager, kan kræve en social fordel, når denne stedforælder faktisk bidrager til dets forsørgelse. Sagen omhandler en tvis...
Annonce
Seneste Nyt
Annonce
Vi Anbefaler