*

Erhvervsjura
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

23.05.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Ejendomme og skat EU-Domstolen skal se på moms af byggegrunde

Vestre Landsret har nu bestemt, at Skats praksis vedr. moms på bygninger, der sælges med henblik på nedrivning, skal vurderes af EU-Domstolen. Mens salg af fast ejendom som hovedregel ...
08.05.17
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Færre kommuner opkræver dækningsafgift

I 2017 er der 37 af Danmarks i alt 98 kommuner, der i tillæg til grundskylden opkræver dækningsafgift af forretningsejendomme. Det er et fald i forhold til tidligere år. Dækningsafgift...
18.04.17
EU kan ved hjælp af det såkaldte proportionalitetsprincip standse punktafgifter. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

EU kan bremse punktafgifter

I EU-retten spiller proportionalitetsprincippet en væsentlig og aktiv rolle i retsudviklingen. Ikke bare for de vilkår, som virksomhederne lovligt kan underkastes af medlemsstaterne, m...
17.04.17

Ejendomsjura: Tinglysningsregler står foran en ændring

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, som bl.a. vil ændre reglerne for betaling af tinglysningsafgift ved overdragelse af erhvervsejendomme, sådan at afgiften ikke længe...
03.04.17
Erhvervet som notar er ifølge en EU-dom ikke forbeholdt borgere i det land, notarvirksomheden drives i. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Erhvervsjura: Man kan blive notar i andre EU-lande

EU-Kommissionen har stævnet Ungarn ved EU-Domstolen for at have tilsidesat sine forpligtigelser i henhold til det EU-retlige princip om etableringsfrihed, fordi den ungarske lov om not...
27.03.17

Ejendomme og skat Ny ejendomsvurderingslov på trapperne

Skatteministeren har sendt to nye lovforslag i høring, som bl.a. vil ændre ejendomsvurderingsloven og reglerne for behandlingen af klager over de offentlige ejendoms-vurderinger. De nye lovudkast, som udmønter et forlig indgået mellem et flertal ...
20.03.17
Advokat Peter Nordentoft, Bech-Bruun.

Ejendomsjura: Næringsbeskatning hos selskaber

Når man sælger fast ejendom, afhænger beskatningen af, om man er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Fortjeneste og tab ved ejendomssalg beskattes som hovedregel efter r...
Annonce
Seneste Nyt
Annonce
Vi Anbefaler
Mest sete TV