Det store generationsskifte

Søren Linding, erhvervskommentator på Finans

Kommentar Åben bestyrelsernes maskinrum

Rygraden i dansk erhvervsliv består af små og mellemstore virksomheder. Erhvervsstrukturen i modsætning til eksempelvis vores svenske brødre hænger gevaldigt til den lette side. Det ...

Nyt indgreb mod familievirksomheden

En ny lov er på vej gennem det politiske system, som vil skade muligheden for at fremtidssikre danske virksomheder. DI opfordrer derfor til at genoverveje lovudkastets udformning. Der lægges op til, at værdistigninger af arv eller gave fremover skal deles lige ved separation eller skilsmisse. Arvelader eller gavegiver vil derfor ikke som i dag kunne bestemme, at en eventuel værdistigni...

Nødvendigt at stoppe aggressive skatterådgivere

Stig Holst Hartwig, administrerende direktør for revisionsselskabet BDO, fortæller i Jyllands-Posten 10/2, at selskabet er blevet overrasket over, at det efter 32 år nu er gået op for Skat, at reglerne om overdragelse af unoterede aktier har haft e...
Susanne Toftgaard Nielsen tidl. CEO i arkitektvirksomheden C.F. Møller. Hun arbejder nu som ledelseskonsulent.

Den elegante exit

I sidste uge berettede Finans om det store antal generationsskifter, der forventes i de kommende år. I en noget anden sammenhæng blev Burkina Fasos præsident styrtet ved et militærkup...