Skatter og afgifter

12.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Ejerboliger på store grunde

Efter den såkaldte ”parcelhusregel” kan en skatteyder sælge en helårsbolig, dvs. et en- eller tofamilieshus eller en ejerlejlighed, skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for...
05.06.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Skattefrit salg af bolig nr. 2

På et overophedet boligmarked er det fristende at sælge en helårsbolig nr. 2. Og særligt, hvis fortjenesten er skattefri. Men området for et skattefrit salg af bolig nr. 2 er lille; f...
06.03.21
Tommy V. Christiansen, advokat (H), cand.merc.

Lempede afskrivningsregler

Regeringen indgik sammen med V, RV, SF og KF den 8. december 2020 aftale om en grøn skattereform. Formålet med aftalen er at understøtte den grønne omstilling og dermed i sidste ende ...