Danmarks Statistik

28.07.22

Virksomheder venter fald i salg og beskæftigelse

Over en bred kam er der i dansk erhvervsliv forventning om, at omsætning og beskæftigelse kommer til at falde de næste tre måneder. Kun i serviceerhvervet er der samlet set en lille overvægt af virksomheder, der forventer stigende omsætning og besk...