Gymnasieskolernes Lærerforening

07.04.16

Gymnasiereform vil afskaffe religion som separat fag

Tre af gymnasiets traditionelle dannelsesfag, religion, oldtidskundskab og historie, skal i fremtiden slås sammen til én ny såkaldt ”historisk-humanistisk faggruppe”, som har fælles faglige mål og én fælles eksamen. Sådan lyder et af de mange nye f...