United Airlines Holdings Inc.

05.01.22
Olie er verdens vigtigste råvare, men en stadig større del af handelen kører uden om oliebørserne, og det sår tvivl om referencepriserne. Foto: Andrew Kelly/Reuters

Olieprisen er ved at forsvinde

Intet er så selvfølgeligt som prisen på olie. Olie handles jo døgnet rundt, og derfor vil det altid være muligt at kende olieprisen. Denne virkelighed er under forandring. Under corona...