brancheorganisationen Dansk Autogenbrug

26.06.21
Hvert år bliver over 100.000 biler skrottet i Danmark, så man kan genanvende dele af bilerne og håndtere farlige stoffer. For dét kan enten bilejeren eller autoophuggeren modtage en skrotpræmie på 2.200 kr. Arkivfoto: Anita Graversen

Ulovlig eksport af skrotbiler kulegraves

Miljøstyrelsen har politianmeldt 10 danske virksomheder, som uretmæssigt har fået udbetalt skrotpræmier for køretøjer, som er eksporteret til andre lande som brugte biler. Politiet eft...