Simon Kollerup

07.07.22
Anders Fogh, CEO og founder af Startup Central

Vi skal genfinde Danmarks skaberkraft

Der har i en lang årrække været højkonjunktur i Danmark, og det har betydet at beskæftigelsen er historisk høj. Vi har skabt en kultur, hvor flere arbejder. Det er jo fantastisk, at...