Tage Fabrin-Brasted

20.12.15
Der ventes høje udbytter fra investeringsforeningerne til foråret. Men hvis pengene ikke skal bruges nu, men bliver stående på bankbogen, kan det koste afkast. Foto: Søren Østerlund.

Høje udbytter kan koste afkast

Når investeringsforeningerne udbetaler udbytte, havner mange af pengene på en indlånskonto stort set uden rente og bliver aldrig geninvesteret, skønt de ikke skal bruges nu og her. Fle...