Thomas Barnebeck Andersen

16.11.15
Thomas Barnebeck Andersen, phd. og professor i økonomi på Syddansk Universitet.

Giv centralbankerne et dobbelt mandat

Erfaringerne fra 1970'erne med stagflation - dvs. en økonomi, hvor inflationen er høj og væksten lav - afstedkom en konsensus blandt økonomer om, at pengepolitikken kun på kort sig ...