Erhvervsjura

10.04.20
Peter Nordentoft, Partner, Roesgaard & Partners

Skattefri generationsskifter til fonde

Skatteministeriet har nu fremsat et lovforslag, som vil gøre det muligt at overdrage selskaber til en erhvervsdrivende fond uden beskatning. Det skal lette generationsskifter af sels...
03.09.19
Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun

Er landbruget erhverv eller hobby?

Det er godt at have en hobby, og kan man kombinere den med sit erhverv og ovenikøbet få skattefradrag for sine udgifter, kan det være ekstra godt. Skattemyndighederne har derfor også ...
Seneste Nyt