Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

02.04.20

Gymnasier frygter snyd ved digital eksamen

Du er gymnasieelev og skal til din afsluttende eksamen i 3.g. Karakteren afgør, om du kan komme ind på dit drømmestudie. Men årets eksamen kan du tage fra din seng. Den bliver afholdt virtuelt, og derfor har du mulighed for at bruge ureglementerede...