Thomas Barnebeck Andersen

09.06.16
Thomas Barnebeck Andersen, phd. og professor i økonomi på Syddansk Universitet.

Skaber EU fred og velstand?

Den eminente britiske historiker Tony Judt konkluderede i sit mesterværk fra 2005, Postwar, at EU »samlet set er en god ting«. Næsten et årti senere konkluderede Niall Ferguson, en ...
16.11.15
Thomas Barnebeck Andersen, phd. og professor i økonomi på Syddansk Universitet.

Giv centralbankerne et dobbelt mandat

Erfaringerne fra 1970'erne med stagflation - dvs. en økonomi, hvor inflationen er høj og væksten lav - afstedkom en konsensus blandt økonomer om, at pengepolitikken kun på kort sig ...