Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

5 tip til at optimere din virksomheds økonomi

Ved at optimere din virksomheds økonomi kan du stille dig stærkere og lægge afstand til konkurrenterne. Lyder det fristende, så er vejen til målet et struktureret samarbejde med virksomhedens primære rådgivere som bank, revisor og advokat.

Artiklen er leveret af

De fleste virksomhedsejere har en fornemmelse af, hvordan det går med virksomhedens økonomi. Men for nogen bygger det på mavefornemmelse, og de kan reelt risikere at mangle overblik.

”Selvom virksomheden kører fornuftigt og giver overskud, risikerer man at stille sig dårligere i forhold til konkurrenterne, hvis man ikke har overblik og arbejder aktivt for at optimere virksomhedens økonomi. Omvendt kan man lægge sig i en førerposition ved at have styr på disse ting,” siger Bo Jakobsen, erhvervscenterdirektør i Arbejdernes Landsbank, hvor man mødes fast med erhvervskunderne to gange om året – og gerne i et samspil med virksomhedens revisor, advokat og eventuelt andre rådgivere.

”Det kan enten være i banken eller ude hos kunden. Det vigtige er, at man kigger hinanden i øjnene og sikrer sig et fuldt 360 graders overblik – og her spille både forretningsplan og budgetter en vigtig rolle,” konstaterer Bo Jakobsen.

Han oplever, at mange små og mellemstore virksomheder savner opmærksomhed og sparring fra deres bank i forhold til de udfordringer, der dukker op, når man står i spidsen for en virksomhed.

”Det kan blandt meget andet handle om generationsskifte, behov for finansiering af vækst eller håndtering af overskudslikviditet i en tid, hvor flere større banker har indført negativ rente,” siger Bo Jakobsen, som har disse gode råd til virksomheder, der gerne vil optimere deres økonomi.

1. Brug forretningsplanen aktivt

Hav en forretningsplan, vær grundig med den, brug den aktivt og hold den løbende ajour.

”Nogle har slet ikke en forretningsplan, andre har nedfældet lidt løse tanker af ren pligt. Men forretningsplanen er et vigtigt værktøj, som hjælper ledelsen med at holde den rette kurs og bevare et langsigtet overblik, og derfor er det godt givet ud at lægge et grundigt stykke arbejde i den og løbende holde den opdateret,” siger Bo Jakobsen.

Den gode forretningsplan beskriver blandt andet virksomhedens koncept og produkter, marked og kunder, udviklingspotentiale og -plan.

”En gennemarbejdet og opdateret forretningsplan giver en fælles referenceramme for de rådgivere og aktører, der har indflydelse på virksomhedens udvikling og succes. Det sikrer, at virksomheden ikke bruger al sin energi på at tænke på den kommende dag eller måned, men også har de langsigtede briller på,” siger erhvervscenterdirektøren.  

2. Hold styr på budgetterne

Budgetter er et vigtigt styringsværktøj, og virksomheden bør derfor arbejde aktivt med sine budgetter hen over året.

”Forretningsplan og budgetter er som regel faste punkter på de årlige møder, fordi de giver et godt indblik i den enkelte virksomhed, hvilket er med til at sikre, at vi har en tæt dialog, og at alle aktører omkring virksomheden kan yde den rigtige rådgivning og sparring,” siger Bo Jakobsen.

Budgetterne og den løbende opfølgning herpå er med til at give et ajourført billede af virksomhedens økonomi.

”Budgettet er individuelt fra virksomhed til virksomhed, og nystartede virksomheder kan ofte have behov for tættere sparring end de mere etablerede. Men for alle gælder det, at man ved at arbejde aktivt med budgetter kan sikre en løbende optimering og tilpasning af virksomhedens økonomiske udvikling.”

3. Sæt det rigtige hold

Branchekendskab, drift og produktion, udvikling, salg- og markedsføring, økonomisk og finansiel indsigt, ledelse og forretningsudvikling. Selv den dygtigste ejerleder har ikke timer nok i døgnet til at dække alle de kompetencer, virksomheden har brug for. Derfor er det afgørende at samle det rette team af dygtige mennesker omkring virksomheden.

Internt i virksomheden gælder det om at få overblik over, hvilke kompetencer man har brug for og ansætte de rigtige medarbejdere med de rette kompetencer på de enkelte poster. Eksternt handler det om at gøre sig klart, hvem der kan bidrage aktivt til virksomheden og definere aktørerne.

”Det kan fx være bank, revisor, advokat og et netværk af stærke sparringspartnere. Og så løbende optimere, så sammensætningen matcher virksomhedens aktuelle behov,” siger Bo Jakobsen og uddyber:

”Hvis der skal være plads til at tænke mere langsigtet og strategisk, er det vigtigt, at ejeren ønsker og har evnen til at sætte det rigtige hold og give slip på en del af ansvaret.”

4. Opbyg et netværk og brug det klogt

Et godt netværk kan være guld værd – og mulighederne er mange, fx branchenetværk, lokale netværk eller netværk af erhvervsfolk på tværs af fag og brancher.

”At sparre, få feedback, udvikle idéer og få vendt aktuelle udfordringer er en uvurderlig hjælp, uanset om du lige har starte virksomhed eller har været virksomhedsejer i mange år,” fastholder Bo Jakobsen.

Kontinuiteten er vigtig, når man skal opbygge tillid til hinanden, og Bo Jakobsen anbefaler derfor, at man holder to årlige møder.

5. Vær på forkant

Selvom der er travlt i butikken, ordrebogen er fuld og omsætningen høj, kan overskuddet vise sig at blive mindre, end man havde forventet.

”Det kan for eksempel skyldes, at man har for høje omkostninger i forbindelse med opgaverne, eller at et projekt koster mere, end man har budgetteret – og det er vigtigt at opdage, inden en udvikling kører af sporet,” siger Bo Jakobsen, som råder til, at man sørger for løbende at involvere de aktører, som har afgørende indflydelse på virksomheden – og igen løbende arbejder aktivt med både virksomhedens forretningsplan og med opfølgning af budgetterne.

Denne artikel er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank

Hos Arbejdernes Landsbank Erhverv er den personlige relation mellem virksomhed og rådgiver fundamentet for den ansvarlige rådgivning. Vi er en erhvervsbank for mindre og mellemstore virksomheder, og vi vil gerne være med til at sikre din virksomheds fremtid, hvad enten det drejer sig om finansiel rådgivning, ændring af målsætninger eller forretningsmæssig sparring. Læs mere her