Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ingeniør- og konsulenthus med stor specialviden understøtter udviklingen i dansk Life Science

Med fokus på kvalitet og compliance kombineret med et speciale i IT & Automation spiller det danske ingeniør- og konsulenthus Genau & More en central rolle i etablering, drift og vedligehold af nye produktioner til lægemidler og medicinsk udstyr i Danmark.

Fra venstre: Adm. direktør Henrik Johanning, bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby samt Manager IT & Automation Simon Bagger. Foto: Birthe Vembye.
Artiklen er leveret af

Virksomheder og sygehuse der producerer lægemidler og medicinsk udstyr skal helt indlysende have styr på deres kvalitet og compliance for at sikre effektive og sikre produkter til patienterne. I disse år digitaliseres mange anlæg og produktioner.

»Der er fantastiske muligheder med IT. Vores opmærksomhed er på de mange patientrisici, som udviklingen - hvis den ikke forvaltes rigtigt – kan medføre,« siger Henrik Johanning, adm. direktør i Genau & More. Han peger f.eks. på, at komplekse IT-teknologier i en produktion kræver en dyb og bred validering af, at systemerne faktisk fungerer som tilsigtet:

»At løse sådan en udfordring i henhold til lovgivning og internationale standarder er ret kompleks. I sidste ende er det selvfølgelig virksomhedens og sygehusets ansvar, men grundlæggende bør hele værdikæden have en klar interesse i at stå på mål for patientsikkert IT og teknologi der overholder lovgivningskrav. Det er selvfølgelig et partnerskab, og patienter er afhængige af at dette partnerskab fungerer optimalt.«

»Vores kerneområde er IT og automatik, og herfra udspringer der en række andre ydelser – det kan være i forhold til processer, systemer, fysisk udstyr, rum og rengøring. Digitalisering står sjældent alene, det tager altid andre ting med sig. Det er en niche, som kræver særlige kompetencer,« siger Simon Bagger, Manager IT & Automation.

Lige nu samarbejder virksomheden med Region Midtjylland på Hospitalsapotekerne i Skejby og Gødstrup.

Det er vores vigtigste opgave at få patientsikkerhed, digitalisering og økonomi til at sameksistere.

Henrik Johanning, Adm. direktør

»Vi supporterer Region Midtjylland med et avanceret monitoreringssystem af produktionen i sygehuspotekerne der foregår i de rene rum. I den forbindelse er vi med til at sikre, at både lovgivning og standarder for lægemidler bliver overholdt. Sammen med Regionen har vi derudover kigget på, hvordan vi med fordel så at sige kan ensarte IT, kvalitet og compliance på tværs af apotekerne i Regionen, også i den daglige drift og vedligehold,« siger Henrik Johanning.

Arbejdet har haft udgangspunkt i at få digitalisering, økonomi og patientsikkerhed til at gå hånd i hånd.

Stærke nye kræfter i bestyrelsen

Konsulenthuset har i flere år oplevet markant vækst. Sidste år tiltrådte tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby som ny bestyrelsesformand. Hun stod i 2018 bag den første nationale Life Science strategi for Danmark. Strategien samlede for første gang den private og den offentlige sektor.

»Life Science er kendetegnet ved international konkurrence, og Danmark står rigtig godt. Men vi skal fastholde vores førerposition. Vi må ikke hvile på laurbærrene, men i stedet fortsætte udviklingen. Der skal etableres et langt mere koncentreret offentlig- privat samarbejde. Dét samarbejde har gjort os stærke hidtil, og det skal gøre os stærke fremadrettet. COVID-19 har gjort det tydeligt for alle, hvad man kan opnå, når netop dét samarbejde intensiveres. Processen omkring vaccinerne vidner om et helt nyt gear, som ingen før havde troet på. Men konkurrencen om patienterne er hård, og nu skal vi sørge for, at vi ikke bliver overhalet og mister kompetencer til andre markeder,« siger Ellen Trane Nørby.

Netop pandemien er, ifølge hende, med til at tydeliggøre udviklingspotentialet i Genau & More.

»I hele medicinalindustrien og sundhedsvæsenet har Corona accelereret en digitalisering med utænkelig hast. Digitaliseringen har nemlig effektiviseret og forbedret mange forhold, så det skal vi ikke væk fra igen. Genau & More står overfor en markant vækstrejse netop grundet deres ekspertise på compliance og validering af digital teknologi,« siger hun.

Den teknologiske udvikling, mener hun, gør det muligt at holde kritiske kompetencer og produktion i Danmark, og det vil ifølge hende være et stort tab, hvis vi mister det til udlandet.

»Genau & More kan og skal supportere private og offentlige klienter. Det er vigtigt for patientsikkerheden, at produktionerne i Danmark fortsat udvikles og vækstes på grund af den ofte manglende compliance, sikkerhed og effektivitet, som kan opleves på fjerne markeder. Genau & More kan spille en helt central rolle i etableringen af nye produktionsanlæg i Danmark. Vi har den viden, som skal til for at understøtte den udvikling, Life Science er i lige nu,« siger hun.