Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Nye faciliteter i Region Midtjylland skal sikre lægemiddelproduktion i verdensklasse

Hospitalsapoteket Region Midtjylland er i gang med at flytte til nye bygninger ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Med de nye bygninger følger nye faciliteter, ny teknologi og nye standarder, der skal øge kvalitet og effektivitet og i sidste ende give kunder og patienter en bedre oplevelse.

Artiklen er leveret af

Af Simon Kudal

Hospitalsapotek Region Midtjylland varetager lægemiddelforsyningen for hele Region Midtjylland - herunder indkøb, produktion og distribution af lægemidler. Lige nu er hospitalsapoteket i gang med en udflytning fra bygninger på Nørrebrogade i Aarhus til nye rammer i Skejby med nye faciliteter, nyt udstyr og nye produktions- og lagerlokaler. Samtidig er hospitalsapoteket ved at ombygge produktionslokaler i afdelingen i Gødstrup.

Der er strenge regulatoriske krav til lægemiddelproduktion, og i de nye produktionsfaciliteter implementeres forskellige nye teknologier, som hospitalsapoteket ikke tidligere har anvendt. Det er en omfattende proces at sikre, at alle faciliteter og alt udstyr lever op til de gældende krav og standarder, og til den opgave samarbejder regionen med eksterne ingeniører og konsulenter.

»Genau & More har hjulpet os i forhold til kompetencer. De har specialister indenfor Life Science – både i forhold til det regulatoriske og it-systemerne. Den kombination af ekspertviden har været rigtig god for os at få ind,« siger Lars Lohse, der er kontorchef på Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

Der er generelt et tungt regelsæt, man skal leve op til, når man driver lægemiddelproduktion. Både i forhold til selve produktionen, men også inden for it- og kvalitetssystemer.

»I vores normale drift i dag har vi en rigtig god ’compliance’, men i og med vi køber nyt udstyr og nye teknologier, som vi ikke har forhåndskendskab til, har det været godt at hente nogle eksterne konsulenter ind, der har den rigtige specialistviden på de områder, der er nye for os,« siger Lars Lohse.

Årsagen til, at hospitalsapoteket vælger et samarbejde med et konsulenthus om opgaven, er, ifølge ham, at det ville kræve rigtig mange medarbejderressourcer at tilegne sig kompetencerne internt.

Her giver det mening for os at hente nogle konsulenter ind, der allerede har den nødvendige grundviden og kan hjælpe os med processen. Det er en meget specialiseret viden, så hvis vi selv skulle ansætte medarbejdere med den viden, kunne det også blive en udfordring for os. Det er ganske enkelt ikke sikkert, at vi ville kunne finde en person med den rette ekspertise

Lars Lohse

Hospitalsapotek Region Midtjylland var i kontakt med forskellige konsulenthuse om, hvordan opgaven kunne løses.

»Vi endte med at vælge Genau & More, fordi vi fik et rigtig godt indtryk af dem, og vi var trygge ved, at de kunne lede os godt igennem processen,« siger Lars Lohse.

Mere effektivt hospitalsapotek

En vigtig opgave i forbindelse med nye byggeri i Skejby er, at få moderne teknologi integreret på en måde, så det øger effektiviteten af hospitalsapoteket.

»Vi vil gerne levere den rigtige kvalitet til patienterne i de lægemidler, vi laver. Det forsøger vi blandt andet at gøre ved at bruge de samme standarder og koncepter i vores afdelinger i Aarhus og Gødstrup,« siger Lars Lohse, der peger på, at teknologien og standarderne har ændret sig rigtig meget i forhold til de faciliteter, der er i hospitalsapotekets gamle produktionsbygning, der er omkring 100 år gammel.

Internt for organisationen betyder det, ifølge ham, også meget, at Aarhusmatriklerne bliver samlet i ét hus. Indtil nu har Hospitalsapoteket både haft afdelinger på Nørrebrogade og i Skejby, og det har været uhensigtsmæssigt i forhold til en effektiv drift, at medarbejderne er spredt og ikke samlet under ét tag.

»Med den nye apoteksbygning får vi topmoderne pharma-faciliteter på et helt andet niveau end tidligere. Det betyder også, at vi forventer, at vi kan hæve vores kvalitetsniveau, blive mere effektive og drive nogle meget bedre processer,« siger Lars Lohse, der er sikker på, at hospitalsapoteket kommer til at levere et bedre produkt til kunderne, som er hospitalerne, og dermed også til patienterne i sidste ende.