Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Virksomheder konkurrerer på medarbejderes velvære

Underskud af højtuddannede og IT-specialister presser virksomhederne til at tænke kreativt for at tiltrække og holde på de bedste medarbejdere. Velvære og sundhed er blevet en topprioritet på ledelsesgangene.

Tilfredse og sunde medarbejdere er blevet et bundlinjespørgsmål for mange virksomheder, der blandt andet tilbyder sunde madordninger og teknologiske løsninger, der understøtter medarbejderes ønske om fleksibilitet i forhold til arbejde og sunde fritidsinteresser.
Artiklen er leveret af

Der findes to parallelle virkeligheder på det danske arbejdsmarked. Den ene handler om at skabe flere jobs og sænke ledigheden, den anden og nok så vigtige om at sikre tilstrækkelig med kvalificerede medarbejdere.

Med den økonomiske krise i bakspejlet, er flaskehalse på arbejdsmarkedet igen blevet en reel trussel mod virksomheders trivsel og evne til at skabe profitabel vækst. Det tvinger virksomhederne til at tænke kreativt og har gjort velvære og trivsel til et nøglekriterium i konkurrencen for at lokke de bedste medarbejdere til og holde på dem, forklarer Jeffrey Saunders, arbejdsmarkedsforsker og direktør i Institut for Fremtidsforskning.

"Vi ser i øjeblikket en kolossal konkurrence blandt danske virksomheder om at tiltrække den bedste arbejdskraft fra hele verden. De sælger sig selv på ting som fleksibilitet i jobbet, mobilitet og arbejdsmiljø for at tiltrække og holde på de bedste medarbejdere."

Og der er vitterlig meget på spil, når virksomheder i de hårdest ramte sektorer skal rekruttere. Det kan både koste nye ordrer og planlagte væksttiltag, som må skrottes, når det kniber med at få medarbejdere nok. 

Kommunikationsteknologi er mangelvare

Mere end hver tredje danske virksomhed har søgt forgæves efter nye medarbejdere, viser en nylig undersøgelse fra Dansk Industri. Det er særligt faglærte til byggeriet og industrien og højt uddannede til erhvervsservice- og IT-jobs, der er mangel på. I foråret 2017 måtte danske virksomheder opgive at besætte 15.400 stillinger, ifølge den seneste opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, og problemet skønnes at blive skærpet yderligere i de kommende år i takt med, at væksten retter sig op og ledigheden falder.

Ifølge Danmarks Vækstråds seneste statusrapport om kvalificeret arbejdskraft, kan Danske virksomheder mangle hele 110.000 kvalificerede medarbejdere i 2025, eller omtrent lige så mange som det samlede antal af arbejdsløse netop nu. Hvis det går så galt, vil Danmark gå glip af op imod 85 milliarder i bruttonationalprodukt årligt i tabt vækst og indtjening, konkluderer vækstrådet.
"Kampen om de dygtigste talenter og nøglemedarbejdere intensiveres dag for dag, ikke mindst som følge af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Til syvende og sidst udgør adgangen til kvalificeret arbejdskraft ét af nutidens vigtigste parametre for at sikre varig vækst, velstand og udvikling," hedder det i rapporten, der også peger på specialister indenfor kommunikations- og informationsteknologier som den største mangelvare og udfordring fremadrettet.

"Den digitale økonomi vokser hurtigt, og digitaliseringen bliver i stadigt stigende grad en integreret del af flere forretningsprocesser og produkter i en lang række brancher. Derfor er adgangen til medarbejdere med digitale kompetencer afgørende for Danmarks vækst og velstand," konkluderer vækstrådet.

Sundhed og trivsel minimerer jobrotation

Jeffrey Saunders kan nikke genkendende til udviklingen fra samtaler med erhvervsledere og fra arbejdsmarkedskonferencer, hvor temaet for tiden diskuteres intenst. Det er som altid vigtigt, hvad jobsøgende kan få i lønposen, men lønnen er ikke længere den vigtigste motivationsfaktor, når de mest eftertragtede medarbejdere skal vælge nye arbejdsgivere. De kigger i stedet efter gode medarbejderforhold, frihed og mening i jobbet, efter en fornuftig balance mellem privat- og arbejdsliv.

"Tilfredse medarbejdere er blevet en helt central ledelsesprioritet. Glade, tilfredse og sunde medarbejdere er simpelthen blevet et bundlinjespørgsmål for virksomhederne," siger Jeffrey Saunders.

Selve rekrutteringen er kun et element af virksomhedernes overvejelser. Det handler i lige så høj grad om at holde på de eftertragtede medarbejdere og holde dem tilfredse og ved godt helbred, så de bliver længere på arbejdsmarkedet.

"Høj medarbejderrotation koster tid, penge og produktivitet, fordi man hver gang skal rekruttere og indskole nye medarbejdere. Højt stressniveau og sygdom på arbejdspladsen er også meget dyrt. Derfor er medarbejdernes sundhed og arbejdsglæde en absolut topprioritet og stor udfordring i virksomhederne," siger Jeffrey Saunders.

Det betyder blandt andet, at flere og flere virksomheder tilbyder lægetjek, massage og andre sundhedsydelser på arbejdspladserne, samt at medarbejderne skænkes en højere grad af frihed til at sammensætte deres arbejdsliv, som det bedst passer dem, herunder om de vil arbejde hjemmefra eller på kontoret. Helt lavpraktisk handler det eksempelvis også om sunde madordninger, indretning af arbejdslokaler, så de understøtter ro, arbejdsglæde og socialt samvær, samt en aktiv teknologistrategi, så medarbejderne er fuldt udstyrede med løsninger og devices, der sætter dem i stand til at samarbejde optimalt og arbejde hvor som helst, når som helst.

Medarbejdere søger mening i jobbet

I mere abstrakt forstand efterspørger de højtuddannede medarbejdere, der kan vrage og vælge mellem jobsene, en dybere mening med deres arbejdsliv, siger Jesper Refning, managing partner hos IT-virksomheden Daxiomatic, der i november måned blev kåret til Danmarks bedste mindre arbejdsplads.

"Der er virkelig kamp om de bedste medarbejdere, og for at klare sig i den kamp må man kigge på Maslovs behovspyramide. Vi er ikke bange for sult, det behov er stillet. Vi vil have mening i arbejdet," siger han.

Derfor har man hos Daxiomatic blandt andet valgt helt at afskaffe det klassiske ledelseshierarki, og medarbejderne kan også komme og gå og sammensætte arbejdsugen, som det passer dem. De skal heller ikke spørge nogen om lov, hvis de ønsker at opkvalificere sig med kurser eller efteruddannelse. Den løse struktur stiller høje krav til den interne kommunikation og koordinering, men det overvinder Daxiomatic ved hjælp af kommunikationsteknologi. For eksempel har alle medarbejdere kameraer og skærme installeret på deres skriveborde, så de uden videre kan holde videomøder med kollegaer og kunder, og den interne kommunikation foregår hovedsaglig via instant messageprogrammet Yammer, så det ikke betyder det store, om kollegaen sidder derhjemme, lige ved siden af eller i Kina.

Større omsætning og flere medarbejdere

Daxiomatic definerer sig som "formålsorienteret" fremfor "resultatorienteret", og netop den distinktion får det der ved første blik kunne ligne et utopisk eksperiment til at fungere.

"Vi kommer ikke på arbejde for at tjene penge, men fordi vi brænder for formålet, og vores fælles forretningsbeslutninger træffes for at understøtte formålet, ikke for at tjene 10 procent mere på toppen," siger Jesper Refning og tilføjer, at den høje grad af tillid, som modellen fordrer, indtil nu aldrig er blevet skuffet. Tvært imod. På fem år er årsomsætningen steget fra 5 millioner kroner til 50 millioner kroner, mens medarbejdertallet er vokset fra fem til 40, og kun få medarbejdere har skiftet job i perioden.

"Vi har en meget stærk track record både hvad angår medarbejderfastholdelse, tilfredshed og sundhed. Vi har haft folk, der er blevet ramt af stress, men der har det handlet om, at de har været så engagerede, at de har presset sig selv udover kanten. I den situation er det til gengæld en hjælp, at man kan gå hjem, når man trænger til det." siger Jesper Refning. Selv om virksomhedsmodellen og filosofien bag umiddelbart svært lader sig overføre til mange andre virksomheder, er Jesper Refning overbevist om, at Daxiomatic blot er på forkant med en uomgængelig udvikling.

"Der er kun én fremtid, og i den definerer alle virksomheder sig selv ved, hvordan de understøtter og bidrager til samfundet. Uden formål, fleksibilitet og frihed kan man ikke klare sig i fremtidens konkurrence om medarbejdere," siger han.

Sådan kan fleksible og brugervenlige mødelokaler understøtte samarbejdet.

Denne simple opgradering giver dig et godt overblik i mødelokalet og understøtter BYOD og det trådløse samarbejde.

Denne artikel er sponsoreret af AVC

Siden 1960’erne har AVC gennem kontinuerlig innovation, dyb respekt for vore kunder, gennemtænkte installationer og effektiv service og support skabt et professionelt renommé som en stærk og troværdig samarbejdspartner inden for rådgivning, salg og servicering af professionelt AV-udstyr til den private og den offentlige sektor. Med disse artikler ønsker vi at vise, hvilke praktiske udfordringer moderne AV-løsninger kan løse og dermed lette hverdagens arbejdsrutiner. Du kan læse mere om AVC her