Teknologien ændrer måden virksomheder kommunikerer på

Informationsskærme og digitale skilte har givet danske virksomheder et nyt sprog, når de skal snakke med kunder og medarbejdere. Den statiske envejskommunikation viger pladsen for løbende opdateret dynamisk indhold og informationer.

Hotel Hans Egede på Grønland kan i deres konferencelokale dele rummet op i to med skærme i begge lokaler eller som her, hvor skærmene er samlet langs en enkelt væg.
Artiklen er leveret af

Du møder dem, når du skal i banken, på posthuset eller med toget. Når du går en tur på Strøget, støder du på dem igen og igen i forretningsvinduer eller midt på gaden. Hvis du skal med et fly og haster igennem lufthavnen, møder de dit blik, hvor du end kigger hen. Selv på arbejdspladsen hjælper de med at guide dig igennem dagen. For få år siden var digitale skilte og informationsdisplays en sjældenhed. I dag findes de overalt, og de har gradvist ændret den måde, virksomheder kommunikerer med kunder og medarbejdere på.

"Digital skiltning har åbnet op for en målretning af budskabet og en interaktion med modtageren, som ikke tidligere har været mulig på samme måde. Det er en helt anden måde at tænke formidling på," siger Rasmus B. Andersen, head of research, kommunikation og IT hos Airmagine, der er specialiseret i operation af digitale skiltningssystemer i lufthavne.

Rivende udvikling inden for digital skiltning

Digital skiltning og måden teknologien udnyttes på undergår en rivende udvikling og vækst i øjeblikket, fortæller Rasmus B. Andersen. De digitale skilte benyttes flittigt til såvel reklame og branding som til intern virksomhedskommunikation og ren informationsformidling. Fælles for alle indsatsområderne er, at det i dag kræver mere at trænge igennem med budskabet, end det gjorde for bare få år siden.

Mængden af informationer, den gennemsnitlige dansker hver dag skal absorbere og tage stilling til, er blevet enorm. Vi lever i en tidsalder med informationsforstoppelse, og det har gjort det langt sværere at kapre folks opmærksomhed. Udifferentieret massekommunikation bliver stadig mindre relevant, og derfor har den traditionelle reklame en væsentligt svagere rolle end tidligere. De simple, endimensionelle budskaber, som vi kender dem fra plakater, avisannoncer og website bannere, batter ifølge Rasmus B. Andersen ikke længere på samme måde. Det handler i stedet om at tilbyde dynamisk indhold, der er direkte relevant for modtagerne. 

"Set i forhold til udviklingen i informationsmængden i samfundet og udfordringen i at skabe ørenlyd, kan man sige, at digital skiltning i modsætning til de analoge medier følger med tiden," siger Rasmus B. Andersen.

Fastholder relevans i informationsstrøm

"Hvis man ikke udnytter mulighederne for at blive set og hørt, kan man hurtigt gøre sig selv irrelevant. Med digital skiltning kan vi fastholde vores relevans i en stigende informationsstrøm."

Ifølge en modtagerundersøgelse, som Airmagine har fået foretaget, forbedres betragterens erindring af det sete med hele 60 procent ved digital skiltning sammenlignet med analoge medier. Det skyldes dels, at dynamisk indhold bedre indfanger og fastholder opmærksomheden end statiske billeder, men også mediets muligheder for at levere flere informationer og målrette budskaberne direkte til målgrupper.

"Den mest centrale fordel ved digital skiltning er muligheden for at segmentere og ramme specifikke målgrupper præcist med indholdet. I den henseende er teknologiens fleksibilitet særdeles vigtig. Vi kan skifte indholdet på digitale skilte løbende og på få sekunder, så vi rammer forskellige målgrupper med forskelligt indhold på forskellige tidspunkter. Det tager derimod lang tid at skifte en analog reklame ud med nye reklamer - og det er dyrt," siger Rasmus B. Andersen.

Rammer målgrupper præcist

Når Airmagine planlægger udnyttelsen af de digitale skilte i en lufthavn, så foregår det på baggrund af analyser af passagerdata og indkøbsmønstre. Skærmenes indhold styres ved hjælp af et centralt computersystem og playlister med forskelligt indhold, der afspilles i intervaller alt efter tidspunktet på dagen. 
"På den måde kan vi segmentere, så vi rammer de rigtige modtagere og giver dem informationer, som de kan bruge," siger Rasmus B. Andersen.

De digitale skilte benyttes ofte til at formidle klassisk reklame, men herudover har der sneget sig en ny form for kommunikation ind. Frem for at forsøge at sælge folk et produkt eller et image, fokuseres der i højere grad på at opbygge positive relationer til modtagerne ved at tilbyde praktisk brugbare informationer. På det punkt tilbyder de fleksible digitale skilte nogle helt andre værktøjer end de statiske formidlingsredskaber. Med de nyere displaysystemer er det simpelt at opdatere informationer løbende og omdanne tal til grafiske fremstillinger, designe frit eller arbejde i faste skabeloner. Samtidig kan flere lag køre uafhængigt af hinanden med billeder, tekst, film og grafiske elementer. En sjældnere benyttet mulighed er at gøre indholdet interaktivt og brugeraktiveret ved hjælp af touch-teknologi.

"Det er et medium i udvikling. Der er stadigvæk mange, som ikke er sikre på, hvordan det udnyttes effektivt. Mulighederne er mange, så det er en læringsproces," siger Rasmus B. Andersen.  

En fejl, som mange har begået, er, at investere i digital skiltning og så lægge en film op og lade den køre. Det duer ikke. Modtagernes opmærksomhed er kun fanget i få sekunder, og i det tidsrum skal der leveres.     

Før digital skiltning, som vi kender det i dag, var der groft sagt to kedelige alternativer til reklameplakaten, nemlig højtaleranlæg eller det klodsede gamle tv-apparat med en VHS-maskine tilsluttet. I 1990'erne blev VHS-maskinen udfaset til fordel for dvd-afspilleren, og frem mod årtusindeskiftet måtte billedrørs-tv’et gradvist vige pladsen for fladskærmene. Men det var først i kombination med computeren, at den dynamiske skiltning for alvor blev et stærkt og fleksibelt kommunikationsværktøj. Siden er digital skiltning efterhånden krøbet ind mange steder i detailhandlen, den finansielle sektor og en stor del af det offentlige rum.

Digitale skilte overtager intern kommunikation

Som medium æder digital skiltning en større og større del af omsætningen for reklamerelateret indhold, men også som et redskab til intern kommunikation har virksomhederne fået øje på teknologiens muligheder for at engagere og kommunikere med medarbejderne på helt nye måder. Det samlede globale marked for digital skiltning er vokset fra en omsætning på 106 milliarder kroner i 2014 til 146 milliarder kroner i 2017. I 2020 forventes det at snige sig over 186 milliarder kroner ifølge en markedsundersøgelse foretaget af analyse og IT-virksomheden IHS Markit.

Det hurtigst voksende segment er i øjeblikket intern virksomhedskommunikation, fortæller Michael Jensen, der er salgsdirektør og partner i Audio-Visuelt Centrum, som leverer AV-løsninger til erhvervslivet.

Omtrent 60 procent af de større danske virksomheder benytter allerede digital skiltning til intern kommunikation, og i takt med at prisen på LED- og OLED-skærme daler, bliver det også mere og mere udbredt blandt små og mellemstore virksomheder. De digitale skilte monteres ofte i receptionsområder til at holde gæster og medarbejdere informerede på vej ind og ud, men bruges også til at formidle intern kommunikation på kontorer, i kantiner eller direkte i produktioner. Her benyttes de eksempelvis til løbende at visualisere ting som produktionsstatus, ressourceforbrug, elforbrug, lagerstand og ordrestatus.

Intern kommunikation flytter til skærme

"Et rigtig stort nøgleord i enhver organisation er "information". Ledelsen kan kommunikere nok så meget, men der er altid nogen, som ikke lige fik læst den mail eller det nyhedsbrev og derfor ikke ved noget. Når der kommunikeres via skærme rundt om på arbejdspladsen, har alle det samme informationsniveau, så i øjeblikket ser vi, at rigtig meget intern kommunikation flytter fra e-mail og intranet over til informationsskærme," siger Michael Jensen.

Med infoskærme følger imidlertid også indsatsen med at fylde dem med skiftende indhold, ellers ender de som en livløs del af inventaret. Det har tidligere afholdt mange i at investere i skærmsystemer til erhvervslokalerne, men på det område har displaysystemerne taget et stort spring de senere år. Hvor det tidligere var en kompleks affære selv at generere og administrere indhold, er det nu i vidt omfang noget, der i princippet kan klares med få click af receptionisten, praktikanten eller... sågar af cheferne selv. Mange større virksomheder udnytter skærmpladsen til at formidle resultater og interne tal, sektor- og markedsinformationer, og som regel suppleres den interne kommunikation med et RSS-feed med nyheder, der løber som et bånd i bunden af skærmen.

"Transparens og løbende opdaterede informationer er en god måde at holde medarbejdere engagerede på og formidle en følelse af fællesskab. Og hvis medarbejderne er velinformerede og engagerede, så afspejler det sig også i en virksomheds bundlinje," siger Michael Jensen.

Sådan holder Trackunit deres medarbejdere on track.

På disse 3 placeringer giver digital skiltning værdi i din virksomhed.

Denne artikel er sponsoreret af AVC

Siden 1960’erne har AVC gennem kontinuerlig innovation, dyb respekt for vore kunder, gennemtænkte installationer og effektiv service og support skabt et professionelt renommé som en stærk og troværdig samarbejdspartner inden for rådgivning, salg og servicering af professionelt AV-udstyr til den private og den offentlige sektor. Med disse artikler ønsker vi at vise, hvilke praktiske udfordringer moderne AV-løsninger kan løse og dermed lette hverdagens arbejdsrutiner. Du kan læse mere om AVC her