Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Verden ville være fattigere uden standarder

Uden standarder ville mange af de ting, vi tager for givet, blive mere besværlige, og den danske økonomi ville se helt anderledes ud.

Artiklen er leveret af

I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er standarder overalt, selv om mange af dem har stor betydning for os. Tænk bare på, hvor ofte vi gør ting, som bare virker. Vi skifter uden problemer batterier i fjernbetjeningen, selv om batterierne er danske og fjernbetjeningen japansk. Vi stoler på, at brødristeren, hårtørreren og andre elektriske apparater er sikre og fungerer, som de skal. Og når vi skal sende et brev eller lave en skoleopgave, er det nemt, fordi A4-papiret passer i printeren, kuverten, plastiklommen og ringbindet. Det sikrer standarder nemlig.

Omvendt kan det være dybt irriterende, når mobilen løber tør for strøm, og ingen af kollegerne har en oplader, der passer.

”Men faktisk findes der også en standard for mobilopladere. Der er bare én producent, som er så stor, at den har valgt at lave sin egen oplader. Man kan så glæde sig over den anden ende af ledningen, hvor der er en standard for USB-stikket, så det kan kobles til enhver computer,” siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

På samme måde er der standarder for Bluetooth og wifi, som sikrer, at teknologier kan tale sammen, og at du kan gå trådløst på nettet, uanset hvor i verden du er.

”I det hele taget er standarder med til at øge sikkerheden, kvaliteten og interoperabiliteten – altså, at teknologier og produkter kan fungere sammen – over hele verden,” siger Jens Heiede.

Danske jobs afhænger af standarder

Ud over en masse dagligdags ting har standarder stor betydning for vores arbejdsliv. 800.000 danske jobs er afhængige af eksport, og undersøgelser viser, at virksomheder, der anvender standarder, har 40-50 procent højere eksport end virksomheder, der ikke gør.

”Danmark består af få store og rigtig mange små virksomheder. De store virksomheder står for hoveddelen af eksporten, men de er i høj grad afhængige af mindre virksomheder som underleverandører. Derfor er rigtig mange virksomheder og arbejdspladser påvirkede af standarder,” forklarer Peter Kirkegaard, seniorchefkonsulent for afsætningspolitik i Dansk Industri.

Betydning for dansk vækst og økonomi

For erhvervslivet gør standarder det lettere at udvikle og producere produkter. Standarderne anviser en måde at gøre tingene på, som gør, at produkterne nemmere kan afsættes.

”Standarder er helt klart med til at fremme dansk vækst, fordi de åbner markeder på tværs af landegrænser. Ved at leve op til en standard, lever man op til andre landes markedskrav og kan dermed afsætte sine produkter og ydelser på det globale marked,” siger Jens Heiede.

Tidligere i år viste en undersøgelse udført af Menon Economics og Oxford Research, at 28 procent af den vækst, de nordiske lande har oplevet i BNP de seneste cirka 40 år, kan føres tilbage til brugen, udnyttelsen og effekten af standarder.

”Rapporten viser, at standarder skaber vækst for de virksomheder, der benytter dem, og dermed er standarder med til at styrke hele samfundet,” siger Jens Heiede.

Små forskelle giver stort besvær

Vil man have indblik i, hvordan en verden uden standarder ville være, kan man kigge på de forskelle, der på nogle områder stadig er mellem Europa og USA.

”Europa og USA er to tidligt industrialiserede dele af verden, hvor standarder er blevet udviklet forskelligt gennem tiden. For eksempel er den gængse papirstørrelse forskellig, og det giver irritationsmomenter,” siger Peter Kirkegaard og fortæller om et eksempel, hvor en dansk virksomhed skulle aflevere regnskab for sin amerikanske afdeling. Regnskabet var udarbejdet i et dansk regnskabsprogram, som omdannede det til PDF i A4-format. 

”Det betød, at de amerikanske myndigheder ikke fik alt indhold med, når de printede, og virksomheden måtte hyre en konsulent for at løse problemet. På den måde kan små forskelle skabe store problemer,” fortæller han.

Behovet for standarder vokser

Et andet eksempel er stikkontakter, hvor farvekoden på kablerne er forskellig i Europa og USA.

”Det betyder, at virksomheder er nødt til at have to produktionslinjer, hvis de for eksempel vil sælge maskiner til både det europæiske og amerikanske marked. Det er ikke uoverkommeligt, men virksomhederne er nødt til at forholde sig til det – og det kan blive dyrt, hvis man har produceret tusindvis af apparater uden at være opmærksom på forskellen,” konstaterer Peter Kirkegaard.

Endelig var der et tidspunkt, hvor det kun var japanske mobiler, der fungerede på det japanske mobilnet, og de fungerede til gengæld ingen andre steder i verden.

”Behovet for standarder stiger i takt med, at vi bliver mere og mere globale,” siger Jens Heiede.

Der er da heller ikke noget, som tyder på, at der vil komme færre standarder i fremtiden. Tværtimod.

Hos Dansk Industri arbejder man for at skabe endnu mere ensartede internationale krav ved at deltage i standardiseringsnetværk og hjælpe virksomheder med at afklare de lokale forskelle, der kan være i en standard fra land til land.

”Det er klart en fordel for danske virksomheder, at der findes et fælles sprog, og vi presser på politisk for at sikre så ensartede standarder som muligt,” siger Peter Kirkegaard.

Vil man som virksomhed være med til at præge de standarder, der er på ens eget marked, kan man kontakte Dansk Standard eller finde mere info på ds.dk