Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ekstern rekrutteringsproces frigiver ressourcer

Artiklen er leveret af

Dette er sponsoreret indhold

Rekruttering er en stor ressourcesluger. Derfor outsourcer mange virksomheder deres rekruttering. 

Da finanskrisen hærgede, prioriterede danske virksomheder effektivisering højt. Men med 10’ernes højkonjunktur stræber virksomhederne ikke længere efter at effektivisere – men at rekruttere og ikke mindst fastholde de rette medarbejdere. 

Rekruttering er dog en ressourcekrævende proces, som spiser en stor del af budgettet og ikke altid er belejligt for det daglige work flow – og som langt fra altid munder ud i de ønskede resultater. 

Derfor vender flere HR-afdelinger blikket mod rekrutteringsfirmaer – både når de skal ansætte vikarer og finde medarbejdere til langtidsansættelser. Der er nemlig flere fordele ved at outsource rekrutteringen til et rekrutteringsbureau. 

Fleksibilitet og fokus på kerneforretningen

Når medarbejdere fratræder deres stilling eller går på barsel, efterlader de ikke bare et tomt skrivebord – de efterlader også virksomheden kompetencemæssigt amputeret. Og de kompetencer, som den fratrædende medarbejder tager med sig ud af virksomheden, skal selvfølgelig findes et andet sted. 

Men det kan være nemmere sagt end gjort at finde ressourcer til at finde kvalificerede kandidater, når virksomheden i forvejen må løbe hurtigere på grund af tabet af en medarbejder. 

Derfor kan det betale sig at outsource rekrutteringen. Et rekrutterings- og vikarbureau vil nemlig have fuldt fokus på at rekruttere. Det betyder, at virksomheden, der skal rekruttere, kan koncentrere sig om kerneforretningen frem for rekrutteringsprocessen. Outsourcing af rekrutteringsprocessen giver altså fleksibilitet og fokus i en allerede presset hverdag. Det kan betale sig at gøre brug af ekstern specialistviden – især når der er behov for specialistrekruttering. 

Flere stærke profiler

Mange virksomheder rekrutterer internt – og ofte med god grund. For ved at rekruttere internt er virksomheden sikret en kandidat med forståelse for virksomhedens udfordringer. Intern rekruttering sænker desuden risikoen for, at kandidaten forlader virksomheder, inden vedkommende har skabt en reel værdi.

Men der er også ulemper ved at rekruttere internt. Ud over at der selvfølgelig vil være en ledig stilling et andet sted i organisationen, kan det også ofte være svært for medarbejdere at træde ud af én rolle og gå ind i en ny.  

Omvendt kan der være fordele ved ekstern rekruttering. For eksempel er der større mulighed for at skabe match mellem kompetence- og personprofil fra dag et ved at rekruttere internt. Desuden kan nye medarbejdere bidrage med ny viden og nye måder at arbejde på – og det kan skabe en synergieffekt i samspillet mellem de eksisterende medarbejdere.

Ulempen ved at rekruttere eksternt er så det høje ressourceforbrug; det kræver tid og penge at finde kvalificerede kandidater. Derfor outsourcer flere virksomheder deres rekruttering. Det sikrer adgang til et stærkt netværk af kandidater med de ønskede kvalifikationer.

Et rekrutteringsbureau som TEMP-TEAM har for eksempel et stort netværk af kandidater indenfor mange forskellige brancher. Virksomheder får altså adgang til et stærkt netværk af kvalificerede kandidater ved at outsource rekrutteringen til et rekrutteringsfirma – og det sparer ressourcer.  

En struktureret rekrutteringsproces forhindrer dyre fejlansættelser

Det er langt fra alle virksomheder, der har en best practice for rekruttering, og rekrutteringsprocessen bliver derfor lidt et skud i tågen. Måske annoncerer HR lidt hist og pist på LinkedIn og diverse jobportaler. Når ansøgningerne så begynder at dukke op i indbakken, udvælger man en håndfuld af de mest tilsyneladende mest kvalificerede kandidater for derefter at afholde jobsamtaler – en proces, som gerne skal munde ud i en ansættelse. 

Ofte har virksomheder dog slet ikke skabt sig et klart billede af den ideelle profil – fagligt såvel som personligt. Og så skrider hele grundlaget for en målrettet rekrutteringsproces, ligesom det øger risikoen for en fejlansættelse – til stor ubelejlighed for hele organisationen.  

Fejlansættelser er dog ikke bare ubelejlige. De er også dyre. Faktisk kan det koste op til to gange af årslønnen, hvis en nyansat medarbejder fratræder sin stilling indenfor det første år. 

Ved at bruge eksterne rekrutteringsbureauer er virksomheder sikret mod fejlansættelser. Til dels fordi rekrutteringsfirmaer tilbyder struktureret rekruttering ved at screene og udvælge kandidater ud fra grundige analyser af virksomhedens konkrete behov.  Flere bureauer tilbyder desuden garantiordninger, som kompenserer virksomheden, hvis den nyansatte kandidat ikke er et match. Dermed er virksomheden sikret mod dyre og tidskrævende fejlansættelser.