Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Gode råd til din økonomi - for dig, der er pårørende eller selv har et handicap

Artiklen er leveret af

Dette er sponsoreret indhold fra handicapteamet.dk, publiceret 11.12.2020.

Mere end en halv million danskere lever i dag med et handicap af den ene eller den anden slags. Og som handicappet eller pårørende til en person, der har et handicap er der bestemte ting, man har ret til, når det kommer til økonomi og andre former for hjælp og assistance. Fælles for alle personer med handicap - og deres pårørende - er, at de kan få brug for hjælp i hverdagen. Og de muligheder, der er for hjælp og støtte til økonomien for disse personer gennemgår vi i artiklen herunder.

Borgerstyret Personlig Assistance

Der kan være forskel på, hvilke krav og hjælpemidler, man har og kan få, afhængigt af i hvilken kommune man bor. Men generelt er det sådan - i alle kommuner - at det er kommunens pligt at vejlede personer med handicap om deres muligheder i forbindelse med (økonomisk) støtte. Det vil altså sige, at kommunen bør se på de individuelle behov og vurdere, om det for eksempel er nødvendigt med Borgerstyret Personlig Assistance - altså en såkaldt BPA-ordning - for borgeren, som Handicapteamet for eksempel tilbyder. Sådan en ordning kræver, at man lever op til specifikke krav, som kommunen kan vejlede yderligere om.

Økonomiske tilskud

Afhængigt af hvilken form for handicap, du eller din pårørende har, kan der være forskellige former for tilskud, som du kan søge, som kan afhjælpe din økonomi. Der findes for eksempel en række forskellige former for støtte til merudgifter for både børn og voksne med handicap, som blandt andet kan bruges til at dække udgifter til særlige transportmidler, møbler og lignende, som er nødvendige for at personen med et handicap - og eventuelt nedsat funktionsevne - kan klare sig selv bedst muligt. For personer med handicap, som studerer på videregående uddannelse er det for eksempel også en mulighed at søge et handicaptillæg til sin SU. Og så er det muligt at søge støtte til for eksempel hjemmepleje, psykiatri, genoptræning og bolig.

Spar eventuelt penge op til merudgifter

Som pårørende til en person med et handicap kan der være mange udgifter forbundet med pleje. Og det er desværre ikke altid tilfældet, at man kan få dækket alle udgifter som pårørende. Derfor kan det også være nødvendigt at overveje, om man i forvejen har en opsparing eller nogle penge, som man kan lægge til side til netop dette formål, så man kan være forberedt på uforudsete udgifter, som man eventuelt ikke kan få dækket af sin sygeforsikring eller diverse tilskud eller tilbud fra kommunens side.