Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Kommunikation af finans

Artiklen er leveret af

Dette er sponsoret indhold fra Ellegård Markedsføring, publiceret 13. januar 2021.

En god kommunikationsindsats af en organisation har aldrig været vigtigere, end den er i dag. Visse kommunikationsarbejdere vil nøje påpege, at vi lever i et risikosamfund, hvor noget kan gå galt på ethvert tidspunkt. Men hvorfor skulle et kommunikationsbureau arbejde med en finansvirksomhed?

Virksomheder og kommunikation

Som enhver anden virksomhed, så har finansvirksomheder interessenter, internt og eksternt, med forskellige interesser. Og disse interessenter skal der arbejdes med. Dette kan også være lidt mere kompliceret, idet man som virksomhed skal være i stand til at kommunikere til alle interessenter, hvor deres forskellige interesser skal tages in mente. Man har simpelthen at gøre med flere målgruppe, flere kommunikationsmaterialer, kommunikationskanaler osvs, og det skal der arbejdes strategisk med.

Det er også vigtigt at en finansvirksomhed, som enhver anden virksomhed, får skabt noget værdi. Denne værdi har ikke nødvendigvis nået at gøre med profit, men mere en værdi, der positivt kan adskille virksomheden fra andre lignende virksomheder. Og endda fortælle nuværende eller potentielle interessenter, hvorfor lige netop denne virksomheds services og produkter skal vælges frem for andres.

Risikosamfundet

Det blev tidligere nævnt, at vi, fra et vis synspunkt, i dag lever i et risikosamfund. Med dette menes der, at individer, virksomheder og institutioner handler med det formål at minimere risiko. I denne kontekst kan det siges, at der for en finansvirksomhed eksisterer potentielle usikkerheder, som skal håndteres, så de ikke bliver til noget værre. Dette er ikke det eneste punkt, hvorpå et kommunikationsbureau vil kunne gavne en finansvirksomhed. Et sådan bureau kan også hjælpe med alverdens relevante kommunikationsopgaver, som kan være relevante for en virksomhed, samt rådgivning og træning af medarbejdere. Dermed kan virksomheden bliver styrket på længere sigt, så den er mere klar på nutidige og fremtidige udfordringer.

Organisationer er kommunikation

Til sidst kan det nævnes, at det det fra en vis synspunkt kan siges, at organisationer er kommunikation. Dette gælder selvfølgelig også finansvirksomheder - især finansvirksomheder. Folk kan nemlig godt have det med at være lidt mistroiske overfor virksomheder, som skal forvalte deres penge. Derfor er tillid, når det angår dette, utrolig vigtigt, hvad end det er en bank, investeringsvirksomhed, pensionsselskab eller et noget helt fjerde. Faktisk er tillid én af de grundlæggende forudsætninger for en virksomhed - en slags social kontrakt, hvis man kan sige det sådan. Dermed er det en grundlæggende nødvendighed, at finansvirksomheder arbejder med deres kommunikation. Og det kan et kommunikationsbureau altid hjælpe med.