Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Søg investerings-ly i solenergi

Du holder formentlig vejret i øjeblikket, når du går ind og tjekker din aktieportefølje. Er luften gået af det oppustede marked, eller fortsætter det sin himmelflugt? Usikkerheden klæber til manges aktiebeholdninger – og senest har rentestigninger skabt investor-nervøsitet. Risikojustér din samlede investeringsportefølje og overvej en markant mindre risikabel investering som solenergi: Her får du samme forventede afkast som fra aktieinvesteringer.

Obton er en af Europas største investeringsselskaber indenfor solenergi med over 3.600 investorer, som er medejere af over 900 solcelleanlæg. Investeringsdirektør hos Obton Oliver Peters
Artiklen er leveret af

Usikkerheden har indfundet sig: Investorerne mærker den, aktieanalytikerne er i den grad opmærksomme på den og Rådet for Afkastforventninger har indlejret den turbulente udvikling på investeringsmarkederne i løbet af det seneste år i deres afkastforventninger.

Hvor er investeringsmarkederne på vej hen? Hvis blot spåkuglen ville tale… Det tætteste vi kommer på en investerings-spåkugle her i Danmark, er formentlig Rådet for Afkastforventninger. I efteråret 2020 offentliggjorde rådet sine forventninger:

”Det forventede afkast over de næste fem og ti år er lavere for næsten alle aktivklasser end ved sidste opdatering af samfundsforudsætningerne i juni 2020. Ved sidste opdatering var de finansielle markeder stadig hårdt ramt af coronakrisen. Siden er renter og kreditspænd faldet, og aktiekurser er steget. Det medfører lavere forventninger til de fremtidige obligations- og aktieafkast end ved sidste opdatering af samfundsforudsætningerne,” lyder det fra Rådet for Afkastforventninger.

Dyrt og nervøst aktiemarked

I Sydbank sidder en af Danmarks mest citerede økonomer, aktieanalysechef Jacob Pedersen, og følger aktiemarkedet tæt. Da Rådet for Afkastforventninger kom med sit bud på fremtiden, var et længerevarende fald i renterne helt centralt, og det har været givtigt for aktiemarkedet.

”Aktiemarkedet er dyrt nu, uanset hvordan man måler på det, og det har i høj grad været påvirket af, at centralbankerne har øget dosen af doping i form af lavere renter,” siger han og tilføjer, at scenariet har ændret sig for nyligt i og med, at den amerikanske 10-årige rente steg markant i starten af marts i år.

Det gav genlyd på aktiemarkederne:

”Det er investorerne blevet nervøse over. Et langt stykke hen ad vejen har aktiemarkedet taget forskud på, at verden bliver normal igen, og hvis det kikser, så står vi med et problem,” lyder det fra Jacob Pedersen.

Han mener, at vi lige nu ser en rotation i aktiemarkedet, hvor mange aktier er blevet ekstremt dyre under coronakrisen.

De stigende renter og den stigende inflation er en cocktail, mange investorer er blevet mere nervøse over.

Højt at flyve…

De grønne aktier som eksempelvis Vestas og Ørsted oplevede kraftige stigninger sidste år, men har fået hug i år. Jacob Pedersen mener, at det er sket ud fra et sammenfald af uheldige tilfældigheder.

”Alt det, der stiger kraftigt, uden at indtjeningen følger med, ligger i risikozonen for at falde igen. For stigningen er kommet som følge af en god stemning omkring noget, der skal ske om mange år. Flere store investorhuse taler om bobler inden for de bæredygtige aktier, og det kan godt være, der er tale om det inden for dele af de bæredygtige aktier,” siger Jacob Pedersen og fortsætter:

”For mange af de teknologier, de besidder, er unge i deres udvikling og skal igennem en modning. Som med teknologiboblen i 1999 og 2000 vil vi også her se, at mange selskaber vil blive til færre selskaber. Mange troede, at alle selskaber inden for tech var en masse penge værd, men utroligt mange af dem er enten gået konkurs eller er blevet overtaget af andre. På samme måde vil der her ske et udskillelsesløb.”

Han understreger, at der allerede har været et udskillelsesløb i gang inden for vindmølleproduktion, og at man formentlig ikke vil se mange nye spillere på banen. Derimod ser han, at Ørsted kan møde stigende konkurrence fra mange energi- og forsyningsselskaber, der vil forsøge at ride med på den grønne bølge inden for den kommende periode.

Han gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af at justere sin portefølje som privatinvestor.

”Man bør hele tiden sørge for at have det rette mix af aktier, obligationer og alternative investeringer. Der er ingen tvivl om, at efter den aktieoptur vi har haft siden marts, så er der en tendens til, at nogen glemmer at få trimmet porteføljen og få omlagt den, så den matcher ens risikoprofil,” mener Jacob Pedersen.

FORDELE VED SOLCELLEINVESTERING HOS OBTON
  • Produktionen af strøm afhænger af solindstrålingen, som er yderst stabil
  • Strømpriser og afsætningsaftaler er låst fast i op til 20 år
  • Obton har mere end 10 års erfaring med opførelse og drift af solcelleparker
  • Investeringskonceptet er gennemtestet og leverer bedre end budgetteret til investorerne
  • Obton drifter solcelleparker i mange lande, hvilket sikrer sund risikospredning.
  • Puljeprojekter udbydes til investorer for et minimumsindskud på 750.000 kr.

Søg ly i solenergi

Oliver Peters, investeringsdirektør hos Obton, der investerer i solenergi, kunne ikke være mere enig.  Han mener, det er vigtigt, at du som investor en gang imellem stopper op og ser fremad og spørger dig selv: Hvor tror du, at markedet er på vej hen? Han mener, at det nuværende usikre aktiemarked bør få enhver investor til at kigge sig om efter mindre risikable investeringer, som de kan krydre deres portefølje med.

”Du kan søge ly i solenergi, der har et afkast som det, man forbandt statsobligationer med i gamle dage. Du får ikke noget fantasihøjt afkast, men du får et stille og roligt afkast med en relativ lille risiko,” siger han.

Han mener, der er en tendens til, at mange danske investorer har en stor beholdning af danske aktier, som jo klarede det fantastisk sidste år. Men at det, selv om det ser godt ud i porteføljerapporten, udgør en risiko.

”Fordi aktierne er spurtet afsted, udgør de nu formentlig en større andel af deres portefølje, end de ud fra en risikovurdering ønskede i sin tid. De bør derfor rebalancere porteføljen. Vi oplever, at mange af dem, der gør det hos os, opnår et højere afkast og en lavere risiko,” siger han.

Sådan får du det bedste afkast-risikoforhold:
Risikoen ved et investeringsaktiv er udtrykt ved standardafvigelsen. Des tættere man er på 0 pct., desto lavere er den estimerede risiko ved det pågældende investeringsaktiv. Den ideelle investering er dermed den med det største forventede afkast og den laveste risiko (standardafvigelsen). Tabellen herunder viser tydeligt, at der desværre ikke er nogen lette løsninger med højt afkast og lav risiko. Du må derfor gøre op med dig selv, hvor langt du vil gå ud af risikoskalaen for at opnå et afkast, der er tilfredsstillende for dig.

* Afkastet i Obton Solenergi Impact er opgjort til 6,29 pct. (IRR) efter alle omkostninger.

** Standardafvigelsen på Obton Solenergi Impact er beregnet ud fra datasæt anvendt til beregning af ”Den summariske risikoindikator”.

Læs mere om, hvordan du kan rebalancere din portefølje med investering i solenergi her