Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.

Artiklen er leveret af

“Kølige Frank.”

Det var det øgenavn, som Frank Bjergø, 46-årig aarhusianer og indehaver af Holdsport.dk, fik, da han stillede op i det populære DR-program ’Løvens Hule’ i foråret 2018.

Foran løverne bestående af store erhvervs- og iværksætternavne som Christian Stadil, Ilse Jacobsen, Birgit Aabo, Jesper Buch og Tommy Ahlers præsenterede Frank Bjergø det mere end 10 år gamle Holdsport-koncept, der kort fortalt er en smart digitalisering af en idrætsklub.

Via Holdsport kan man betale kontingent, sætte hold, kommunikere, lave statistik og meget andet, og løverne var stærkt begejstrede.

En efter en bød de sig til med millionindsprøjtninger i selskabet, så Frank Bjergø til sidst stod med et bud på 4,5 mio. kr. for en fjerdedel af virksomheden.

Buddet betød, at løverne vurderede, at Holdsport samlet set var 18 mio. kr. værd.

Det skal ses i sammenhæng med, at tjenesten nu har rundet en halv million brugere, hvoraf mere end 100.000 findes i udlandet. I 2017 omsatte Holdsport for 2,5 mio. kr. på baggrund af 16 ansatte.

Hvordan lyder 18 mio. kr. i det lys?

Uenige om vurderingen

På forhånd havde Frank Bjergø stillet i udsigt, at han var parat til at sælge fem pct. af selskabet for 2 mio. kr. svarende til en markedsværdi af Holdsport på 40 mio. kr. og mere end dobbelt så meget, som løverne vurderede.

Spørger man Frank Bjergø i dag, er han ikke i tvivl om, at løverne vurderede selskabet for lavt, men foruden det faktum, at der var tale om en forhandlingssituation, hvor de skulle have en bid så billigt som muligt, så handler det også om, at løverne på grund af tv-konceptet ikke havde megen indsigt i Holdsport.

“De havde ikke tallene og vidste ikke ret meget om Holdsport. Vi sad selv med en masse viden om selskabet, og når det kommer til prissætning, så handler det om det fremtidige potentiale i selskabet, og der mener vi, at det er meget større,” siger Frank Bjergø.

Nej tak til løvemillioner

Frank Bjergø endte i programmet med at takke nej til løverne - også selv om det var store navne, der foruden penge også kom med en masse viden og netværksforbindelser. Det var netop i den forbindelse, at navnet ’Kølige Frank’ opstod.

Men måske var det ikke så dumt at sige nej tak, for siden programmet løb over skærmen i marts måned har investorerne stået i kø - alle med vidt forskellige værdisætninger af Holdsport.

“Det er svært at værdisætte en virksomhed. Når man kigger i tallene for i år, er vi måske ikke pengene værd. Men man skal se på potentialet, og om vi kan udløse det. Vi har over en halv million brugere, har fuld fart på ekspansionen i udlandet og vokser markant organisk. Der er et kæmpe potentiale i det. Men det er svært at værdisætte. Der er ikke noget facit med to streger under,” siger Frank Bjergø.

Selv om der ikke findes et endegyldigt facit, så eksisterer der dog en række modeller, som giver forskellige bud på, hvad en virksomhed er værd.

Værdien er den, man kan enes om

Helt grundlæggende er værdien af en virksomhed det beløb, som en køber og en sælger kan enes om at betale.

Fakta

Hvad kan man bruge en værdiansættelse til?

- Den kan fungere som udgangspunkt i en forhandling mellem en køber og en sælger af en virksomhed.

- Den giver en virksomhedsejer et billede af, hvad virksomheden er værd. Og den giver dermed et pejlepunkt på, om det er nu eller senere, man skal sælge.

- Den giver ejeren eller bestyrelsen et målepunkt eller et udgangspunkt i det videre arbejde med at optimere værdien af den pågældende virksomhed.

Hvis en virksomhed ikke giver noget afkast, der er større end forrentningen af den indskudte kapital plus et tillæg for den arbejdsindsats, som køberen ligger for dagen, så er virksomheden reelt ikke noget værd. Så kan køberen lige så godt vælge et lønnet arbejde.

Er der derimod tale om, at virksomheden skaber et meroverskud, så har virksomheden en værdi.

Den værdi er dog stærkt afhængig af virksomhedens fremtidsudsigter. Her skal man eksempelvis tage højde for, hvordan markedet forventes at udvikle sig, udsigten til konkurrence og meget andet.

Mange faktorer spiller ind

Man skal også se på, hvor stabilt afkastet forventes at være de kommende år. Kan virksomheden holde dampen oppe? Og hvad med renteudviklingen? Og skattereglernes indflydelse?

I revisionshuset BDO hjælper man hvert år masser af virksomhedssalg over rampen, og her har man en fast model til beregning af virksomhedens værdi.

“Det er svært at sætte en pris på en virksomhed, for det kræver først og fremmest, at man kender virksomhedens indtjeningspotentiale fremover, og det er svært at spå om fremtiden. Men vi har en fast metode til værdiansættelse, som vi har aftalt med en række af de andre revisionshuse,” fortæller Jakob Sand, der er chef for BDO’s corporate finance-afdeling.

Metoden består af en triangulering, hvor man kigger på tre forskellige faktorer og deraf kommer frem til et prisspænd, som prisen ligger indenfor.

Hvad er andre solgt til?

Når en virksomhedsejer kommer til BDO for at sælge, så kigger revisionshuset først og fremmest på, hvad lignende virksomheder er blevet handlet til på børsen.

“Det giver en prisindikation. Er man eksempelvis inden for it, så forsøger vi at finde de børsnoterede it-virksomheder, der minder mest om ejerens virksomhed. Hvad blev de solgt for? Og skal der korrigeres i prisen, hvis eksempelvis den salgsparate ejers virksomhed er mindre,” siger Jakob Sand.

Dernæst kigger man på, hvad der er købt og solgt af lignende virksomheder uden for børsen. I BDO følger man mere end 4.000 virksomhedshandler i kvartalet, og ud fra den omfattende oversigt har man et godt sammenligningsgrundlag at læne sig op ad.

Det bedste bud

Som et tredje ben i trianguleringen kigger man på, hvor godt virksomheden klarer sig. Her laver BDO’s eksperter en såkaldt discounted cash flow-analyse, hvor man ved at kigge på budgetter og historiske data forsøger at fremskrive, hvor stort indtjeningspotentialet er i de kommende år. Det giver et bud på selskabets nutidsværdi.

“De tre forskellige tal - hvad betaler børsmarkedet, hvad er der handlet til andre steder, og hvad siger vores egne tal - giver en pris inden for et spænd, som er vores bedste bud.  Men det er klart, at jo større spændet er, desto mere usikker er man,” siger Jakob Sand.

Han understreger, at det er vigtigt, når man sammenligner med tidligere solgte virksomheder i samme branche at kigge på, hvordan virksomhederne adskiller sig fra hinanden.

Det kan eksempelvis trække ned i prisen, hvis virksomheden er lille og/eller meget ung. Det trækker også ned, hvis den er meget afhængig af enkelte personer, mens størrelse og skalérbarhed til gengæld øger virksomhedens værdi.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt