Opdateret værktøjskasse og højere markedsværdi – det fik vi ud af en MBA

En MBA rimer godt på at være ambitiøs. Uddannelsen er karrierefremmende men også krævende, så et godt forløb begynder med forventningsafstemning hos både sig selv, familien og arbejdspladsen. Det fortæller to MBA’er, som afsluttede uddannelsen i 2015. De har begge fået nyt job, siden de begyndte på uddannelsen.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Lars Ulrich Borch blev færdig med sin MBA fra SDU i 2015. Efter uddannelsen sagde han farvel til 15 år i møbelindustrien og goddag til en ny branche, hvor han beskæftiger sig med tekstiler til medicinalindustrien. MBA’en var et plus, da virksomheden Tytex A/S i Ikast valgte at ansætte ham.

I Tytex A/S er Lars Ulrich Borch ansat som VP Sales & Marketing og President for virksomhedens amerikanske datterselskab i Boston. Lars er 49 år, bosat i Fredericia, gift og far til to.

Bedre forståelse for hele værdikæden

”Jeg tog min MBA, da jeg gerne vil øge min værdi på arbejdsmarkedet, men fremfor alt trængte jeg til noget intellektuel stimulans. Jeg har med uddannelsen opnået en mere holistisk forståelse for hele værdikæden i en virksomhed. Det er selvfølgelig på et generelt, overordnet niveau, men uddannelsen gør, at jeg kvalificeret kan sparre og komme med indspark til andre funktioner såsom HR, Finance, Supply Chain, Operations etc.”

Undervejs på MBA-studiet skrev Lars i ét af fagene en strategiplan for virksomheden efterfølgende et CBA-projekt om at implementere og eksekvere strategiplanen, og den afsluttende MBA-afhandling definerede en potentiel ny forretningsmodel for den pågældende virksomhed.

”Studiet levede absolut op til mine forventninger. Underviserne var godt forberedte, og vekselvirkningen mellem studiet på universitetet og job gav gode muligheder for at anvende de teoretiske modeller i praksis gennem den efterfølgende eksekvering i organisationen på arbejdspladsen."

Opgradering af den faglige værktøjskasse

Det med at koble teori og praksis er Jeanet Holkenberg helt enig i. Hun blev også færdig med sin MBA fra SDU i 2015. Det som tiltalte hende mest ved uddannelsen var at få opdateret den professionelle værktøjskasse og forstå og anvende teorierne i en erfaren kontekst. Jeanet Holkenberg er 46 år, bor i Middelfart med mand og tre børn, og arbejder i dag som Portfolio and Senior Product Program Manager hos Tempur i Aarup.

”Man skal kunne lide den akademiske tilgang, da en MBA kræver, at man læser teorier og også tunge teorier. Den praktiske kobling kommer i kraft af ens job, opgaverne og de mange gode diskussioner med undervisere og medstuderende.”

Udover de opdaterede værktøjer, som du tilegner dig i løbet af uddannelsen, er et andet stort plus ved MBA’en det netværk man opbygger. Og for Jeanet Holkenberg blev det ekstra stort. 

”Den MBA, jeg læste, var fleksibel på den måde, at du har seks år til at gennemføre den. Derfor begyndte jeg med et enkelt fag det første semester for at se, hvordan det gik. Næste semester satte jeg tempoet op til to fag, og jeg holdt også en pause på et semester på grund af en krævende periode på mit arbejde. Den fleksible tilgang betød, at du mødte flere medstuderende end på en almindelig MBA. For mig var det kun berigende og gav uddannelsen en ekstra kvalitet.”

Jeanet Holkenberg gennemførte sin fleksible MBA på 4,5 år. Et andet plus ved den fleksible uddannelse, som SDU tilbyder, er mulighed for at vælge forskellige typer af fag. Det betød, at hun bedre kunne tone sin MBA, så den understøttede en faglig interesse for innovations- og produktudviklingsledelse.

Vigtigt at afstemme forventninger

Lars Ulrich Borch og Jeanet Holkenberg er enige om, at det er vigtigt at afstemme forventningerne til en MBA både overfor arbejdspladsen, sig selv og ikke mindst familien.

”Du sætter jo selv ambitionsniveauet, men det skal være realistisk i forhold til, at du også har en familie og et krævende arbejde på fuld tid. For mig virkede det at læse sent om aftenen og weekend, så det blev så skånsomt så muligt for familien og jeg kunne passe mit job ordentligt,” siger Jeanet Holkenberg.

Samme strategi brugte Lars Ulrich Borch bortset fra, at han som A-menneske fandt en del læsetid ved at stå op nogle timer før familien og få pløjet litteraturen igennem.

”Studiet er hårdt, men det handler også om, hvor hårdt du vælger at spænde dig selv for, og fremfor alt at du kan bevare motivationen. Det må ikke blive en pinsel at studere, men en frivillig ting, så man oplever en mening med at bruge de mange timer på bøgerne og undervisningen.  I den sammenhæng er en ægtefælle, der er taget i ed, helt afgørende,” siger Lars Ulrich Borch.

Vil gerne lære mere

Både Jeanet Holkenberg og Lars Ulrich Borch er meget tilfredse med at have gennemført en MBA, og de er begge parate til at læse videre på et tidspunkt.

”Jeg stopper aldrig med at opdatere værktøjskassen, men jeg tror ikke, at det bliver en ny MBA i hvert fald ikke på den korte bane. Lige nu har jeg fokus på afgrænsede emner inden for ledelse og psykologi, hvor jeg opbygger og udbygger min viden via kortere uddannelser og kursusforløb,” siger Jeanet Holkenberg.

Lars Ulrich Borch har lignende planer.

”I min verden er uddannelse og viden et must, og livet er én lang læring. Jeg kunne sagtens forestille mig på et senere tidspunkt at opgradere min MBA med andre studier eller eventuelle tillægsfag.”

Denne artikel er sponsoreret af SDU

Syddansk Universitet tilbyder et fleksibelt MBA-uddannelsesforløb over to til seks år. Gennem uddannelsen vil de studerende tilegne sig kompetencer, der kvalificerer dem til at varetage ledelsesmæssige udfordringer på højt niveau inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Undervisningen varetages af højprofilerede forskere, som deltager i både nationale og internationale netværk for hele tiden at være opdateret med den nyeste viden. Du kan læse mere om MBA uddannelsen på SDU her