Er du klar til fremtidens arbejdsmarked?

Erfaring bliver ikke ved med at være i samme kurs på arbejdsmarkedet. Fremover vil det vægtes højere, at man kan tænke nyt, samarbejde og er i stand til at omstille sig. Og så skal man kunne udvikle sig og være åben for forandringer

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Fremtidens arbejdsmarked bliver et sted, hvor medarbejderne i højere grad vil skifte mellem forskellige funktioner i sin ansættelse og skifte arbejdsplads flere gange. Det mener Morten Ballisager, ejer, direktør og outplacement-chef i konsulenthuset Ballisager.

”Set fra min stol er jeg meget lidt i tvivl om, at arbejdspladser om ganske få år bliver et sted, hvor folk flytter en del mere rundt, end de gør i dag. Kollegamassen bliver meget foranderlig, og den typiske varighed for en ansættelse vil i gennemsnit komme ned på to til tre år,” siger Morten Ballisager

Det er som bekendt altid svært at spå om fremtiden, men Morten Ballisager udtaler sig blandt andet på baggrund af konsulenthusets årlige rekrutteringsanalyse, hvor et panel med over 2.000 virksomheder hvert år spørges til, hvordan de prioriterer, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

”Rekrutteringsanalysen giver et aktuelt overblik over virksomhedernes adfærd og præferencer, når de rekrutterer, og ud fra dét kan jeg se, at blikket flakker en del, når vi spørger ind til virksomhedernes billeder af fremtiden på området. Der er en høj grad af usikkerhed om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud,” siger Morgen Ballisager.

Kortere ansættelser

En af de ting, som Ballisager ser i krystalkuglen, er den kortere ansættelsesvarighed og projektorienterede opgaveløsninger.

”Det betyder, at man som medarbejder i højere grad skal være på beatet hele tiden. Man kan ikke sætte sig i et hjørne og leve højt på mange års erfaringer med en bestemt funktion i virksomheden. Der vil komme en forventning om, at man kan levere nyt til organisationen. Det betyder med andre ord, at evner til at tænke nyt, se nye vinkler og løse opgaver på andre måder bliver den valuta, som medarbejdernes værdi gøres op i.  Erfaring bliver ikke så vigtigt et parameter, som det er i dag.”

Det betyder også, at sociale kompetencer bliver vigtigere, da man kommer til at skulle forholde sig mere til andre mennesker - og nye mennesker - i sit arbejdsliv, mener Morten Ballisager.

”I det hele taget tror jeg, at kompetenceudvikling og uddannelse også vil forandre sig. Arbejdslivet og uddannelse skal mere ses som en vekselvirkning. Hvor man i dag først uddanner sig og derefter arbejder, så vil vi i fremtiden løbende skulle være i stand til at efteruddanne os i arbejdslivet. For vores uddannelsesinstitutioner betyder det, at de skal være meget mere i synk med, hvad der sker ude i virksomhederne.”

Mindre grunduddannelse – mere efteruddannelse

Morten Ballisagers forudser derfor også forandringer på uddannelsesområdet med en udvikling, der peger på behov for mindre grunduddannelse og mere efter- og videreuddannelse. Han ser også en fremtid, hvor de traditionelle uddannelsesinstitutioner som universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier meget vel kan få konkurrence på området fra private aktører. Det interessante i den sammenhæng er, hvem der griber den dagsorden og løser de behov, som fremtidens ansatte får for løbende at være opdaterede.

Men én ting er mere behov for løbende kompetenceudvikling. En anden er hvilken slags udvikling, arbejdspladserne kommer til at efterspørge.

”Som karriererådgiver vil jeg sige, at det kommer til at betyde mindre, om en medarbejder har papir på sin viden – og om et uddannelsesforløb har et bestemt antal ECTS point. Det primære er, at du formår at forstå dig selv som et løbende udviklingsprojekt, så du kan skabe værdi for den virksomhed, du er ansat i – og kan gøre det sammen med andre. Du skal som medarbejder indse, at man aldrig bliver færdig med at udvikle sig.”

Hos Ballisager har man undersøgt forholdet mellem den teamorienterede og den individuelle opgaveløsning. Og meget peger på, at det er slut med at kunne sidde alene med sine egne opgaver. Man skal kunne løse opgaver i et team og i skiftende teams.

”Det betyder, at vi i endnu højere grad skal formå at arbejde på tværs også med andre fag og professioner. Fremtidens arbejdsmarked vil også have brug for dybe fagligheder – men en voksende del skal have en knap så dyb faglighed og til gengæld kunne forstå sig på andre faggrupper.”

Man skal være åben overfor forandringer

På trods af den store grad af omskiftelighed på arbejdsmarkedet mener Morten Ballisager stadig, at det er en god idé med en karriereplan.

”Ofte er jobbet en konsekvens af tilfældigheder og muligheder, som opstår. En karriereplan skal derfor ses som en hovedvej, hvor der så kan dukke sideveje op med nye destinationer. Selv om medarbejdere kommer til at skifte mellem flere virksomheder fremover, end man har gjort tidligere, så vil det stadig give god mening at have en overordnet idé med sit arbejdsliv,” siger Morten Ballisager.

Det afgørende er, at man giver sig selv lov til at udvikle sig hele tiden – og være åben for forandringer.

Denne artikel er sponsoreret af SDU

Syddansk Universitet tilbyder et fleksibelt MBA-uddannelsesforløb over to til seks år. Gennem uddannelsen vil de studerende tilegne sig kompetencer, der kvalificerer dem til at varetage ledelsesmæssige udfordringer på højt niveau inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Undervisningen varetages af højprofilerede forskere, som deltager i både nationale og internationale netværk for hele tiden at være opdateret med den nyeste viden. Du kan læse mere om MBA uddannelsen på SDU her