Fremtidens leder er autentisk - og ikke helt perfekt

Fremtidens medarbejdere vil have autentiske ledere, som er åbne omkring egne begrænsninger og kan finde ud af at være nærværende. De menneskelige processer i ledelse bliver i det hele taget vigtigere, jo mere hightech det hele bliver.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Arbejdsmarkedet forandrer sig hele tiden, og den såkaldte fjerde industrielle revolution – Industry 4.0 - varsler et paradigmeskift i forhold til arbejdsfunktioner og brug af nye teknologi. Kompetencer forældes hurtigere og hurtigere, og nye generationer med nye kendetegn er blevet voksne. Det stiller alt sammen nye krav til fremtidens leder, mener Morten Ballisager, ejer, direktør og outplacement-chef i konsulenthuset Ballisager.

”Dét, jeg oplever, er, at de nye generationer på arbejdsmarkedet ikke gider så meget bullshit fra deres chefer. Dét, de efterspørger, er autentisk ledelse. Hvordan man så bliver en autentisk leder er et stort spørgsmål, men det er i hvert fald noget anderledes end den ledelse, vi ser i dag, som man kan kalde den indstuderede, formelle leder,” siger Morten Ballisager.

Utålmodighed med det formelle lederskab

Det er Morten Ballisagers vurdering, at man indtil nu har kunnet komme langt på det formelle lederskab, men at der vil komme en større og større utålmodighed omkring den form for ledelse.

”På arbejdspladserne vil lederrollen i høj grad også blive vurderet på evnen til at iscenesætte holdet og definere opgaverne, da både arbejdsopgaver og de teams, som skal løse opgaverne, vil komme til at skifte mere og mere.”

En anden stor udfordring for kommende ledere bliver at være med på de digitale noder – at forstå det digitale landskab. Et område Morten Ballisager også personligt er udfordret på.

”Som det er i dag, er jeg afhængig af andre i det digitale landskab. Jeg kan godt facilitere, at folk omkring mig snakker om det, men jeg er ikke selv helt med. Og det er min fornemmelse, at det står sådan til med ledelsen mange andre steder. Du kan som leder til en vis grad godt komme rundt om det digitale ved at overlade opgaver til andre, men det bliver svært at lede, hvis man ikke evner som minimum at se mulighederne i det digitale landskab.”

Plads til den uperfekte leder

Et konkret eksempel er den aktuelle diskussion om begrebet blockchain, som er ny mulighed for økonomiske transaktioner udenom bankerne. Sådan en mulighed skal man kunne vurdere og forholde sig til som leder, mener Ballisager.  

Men at være klædt på til at forstå det digitale landskab, og se de muligheder, som åbner sig digitalt, er kun en af de kompetencer en leder skal kunne fremover. Det bliver også de mere grundlæggende egenskaber som at være autentisk og turde vise sine begrænsninger, som kommer til at fylde meget mere.

”Som leder vil du hele tiden vende tilbage til, at man aldrig er færdig med at udvikle sig. Det skal du erkende og acceptere. Det handler om at se sin lederrolle som en løbende udvikling. Derfor er det vigtigt, at du som leder agerer autentisk i forståelsen af, at du er åben omkring det, du kan og ikke kan. På konsulentsprog vil jeg sige, at der fremover bliver plads til den erkendte, uperfekte leder.”

Øget behov for nærvær

Morten Ballisager forudser i dét lys, at den leder, som træder frem og åbent viser, hvad han/hun er god og knap så god til, vil blive vel modtaget af de kommende generationer på arbejdsmarkedet.

”Helt banalt er det meget sympatisk, at man er åben overfor egne begrænsninger. Det kan vi godt lide. I forhold til de mange skiftende relationer, arbejdsmetoder og arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet fremover handler det om, at det er nødvendigt at få italesat, at ingen kan det hele, vi har brug for hinandens kompetencer, og at det er ok at fejle. Den gode leder skaber på den måde en ventil til det rasende tempo, opgaverne på arbejdsmarkedet forandrer sig i.”

Det bliver også vigtigt for fremtidens leder at kunne være nærværende. Det har altid været en vigtig egenskab for en leder, men i takt med at verden bliver mere teknologisk og hightech, mener Morten Ballisager, at der også kommer et øget behov for nærvær.

”Ja, jeg tror nærvær bliver en nødvendig modvægt til den udvikling. Det bliver endnu mere vigtigt, at du som leder er i stand til på en troværdig og autentisk måde at kunne være nærværende overfor dine medarbejdere, være et menneskeligt holdepunkt. Det betyder så også, at du skal kunne være i en god relation med dine ansatte.”

En leder skal derfor også være indstillet på i fremtiden at prioritere kompetenceudvikling for eksempel i form af efteruddannelse, mener Morten Ballisager.

Denne artikel er sponsoreret af SDU

Syddansk Universitet tilbyder et fleksibelt MBA-uddannelsesforløb over to til seks år. Gennem uddannelsen vil de studerende tilegne sig kompetencer, der kvalificerer dem til at varetage ledelsesmæssige udfordringer på højt niveau inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Undervisningen varetages af højprofilerede forskere, som deltager i både nationale og internationale netværk for hele tiden at være opdateret med den nyeste viden. Du kan læse mere om MBA uddannelsen på SDU her