Erhverv

Er der penge i etiske investeringer?

Investeringsforeninger: Ja, nej og måske. Det afhænger af, hvordan man måler resultaterne. Sandsynligvis er den direkte sammenhæng mellem ESG og afkast ikke så stærk, men antallet af ESG-relaterede kontroverser med f.eks. fagforeninger ser ud til at have store negative følger for afkastet.

De fleste er enige i, at vi som mennesker har et ansvar for at efterlade vores blå planet i en forfatning, der gør det muligt at bo her. Men giver højere bæredygtige investeringer egentlig et højere afkast?  Foto: Nasa/AP

I Morningstar har leder af bæredygtighedsindsatsen Jon Hale lagt mærke til, at fonde, der er klassificeret som ”socialt ansvarlige fonde” typisk har høj Morningstar Sustainability Rating og et nogenlunde gennemsnitligt forventet afkast – der dog hælder lidt til den positive side. Den grundlæggende akademiske forskning på området viser også med klar overvægt, at det har en ”neutral” påvirkning på resultaterne.

Derefter har vores Morningstar Sustainability Indeks i visse regioner givet et højere afkast, mens de i andre regioner har givet lavere afkast...

BRANCHENYT
Læs også