Erhverv

EU vil dræne den bureaukratiske sump

EU-Kommissionen vil gennemføre radikale ændringer af landbrugspolitikken. Det enorme bureaukrati og detailstyringen fra Bruxelles skal afskaffes og styringen overlades til de enkelte medlemslande.

EU-Kommissionen lægger nu op til en reform af landbrugspolitikken. Reformen vil overlade det til de enkelte medlemslande at udforme de detaljerede regler i politikken. EU vil herefter nøjes med at udstikke de overordnede mål og kontrollere, at de bliver nået. ANDREASEN CARSTEN

For mange landmænd er EU-systemet indbegrebet af et juridisk monster, der kvæler erhvervet i en sump af meningsløse regler.

Den kritik reagerer EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, nu på: Han har onsdag offentliggjort et udspil til en gennemgribende reform af EU's landbrugspolitik. Udspillet indeholder et historisk opgør med den detailregulering, som i årevis har skabt enorme frustrationer hos både landmænd og lokale myndigheder...

BRANCHENYT
Læs også