Privatøkonomi

Danskernes penge blev talt med to gange i flere investeringsforeninger

Kraftige investeringer i investeringsfonde, der udelukkende investerer i andre fonde, gav lidt for hurtig formuevækst.

Skønt danskerne har købt mange nye investeringsbeviser i 2017, så skyldes en del af den kraftige vækst dobbelt optælling. Foto: Lærke Posselt

Danskerne købte nye investeringsbeviser for over 33 mia. kr. i 2017, svarende til en vækst på over 50 pct. i forhold til året før. Det ligner rekordsalg, men ikke en, sektoren kan prale særlig højt af. For en del af mersalget skyldes dobbelt optælling.

»Formuestatistikken for 2017 skal tages med mere end et gran salt. Nogle foreningers salg af beviser til blandede afdelinger, såkaldte fund-of-funds, betyder med vores traditionelle opgørelsesmetode, at formuen tælles op to gange,« siger Eric Pedersen, direktør for Nordea Invest og formand for brancheforeningen Investering Danmark...

Læs også