Erhverv

Pressede værfter skimter lyse tider forude

Danske værfter spejder håbefuldt ind i 2018 med forventningen om, at rederierne får råd til at sætte deres nedslidte skibe i dok.

På Karstensens Skibsværft i Skagen er ordrebogen fuld de næste to år. Foto: Nicolai Tobias

Efter flere år med pres på omsætningen og indtjeningen er bunden nået. Det forventer danske værfter, der øjner bedre tider i 2018.

Det gælder både for de værfter, der fokuserer på at vedligeholde og reparere skibe, og de værfter, der bygger nye fartøjer...

Læs også