Erhvervsjura

Varernes frie bevægelighed i EU skal tages bogstaveligt

I en ny dom bekræfter EU-Domstolen europæiske virksomheders krav på tilbagebetaling af afgifter, som er opkrævet i strid med EU-retten.

Virksomheders krav på tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter var temaet i en nylig afsagt dom fra EU-Domstolen, hvor olieselskabet SC Petrotel-Lukoil SA gennem tre år havde betalt en afgift på eksport af olieprodukter.Foto: AP

Varernes frie bevægelighed er en af grundstenene i EU. Det er vigtigt for europæiske virksomheder at kende deres rettigheder i forhold til opkrævning af afgifter, som udgør fordyrende elementer, og som reducerer virksomhedernes konkurrenceevne. Det følger derfor af EU-retten, at medlemsstaterne hverken må indføre told eller afgifter med tilsvarende virkning i forbindelse med grænsepassagen eller diskriminerende interne afgifter uanset størrelse. I henhold til EU-Domstolens faste praksis må medlemsstater hverken direkte eller indirekte pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som er højere end de afgifter, der pålægges indenlandske varer, eller som kan beskytte andre indenlandske varer.

Virksomheders krav på tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter var temaet i en nylig afsagt dom fra EU-Domstolen, hvor olieselskabet SC Petrotel-Lukoil SA (herefter Lukoil) i perioden 1. januar 2007 til den 31. marts 2010 havde betalt en afgift på eksport af olieprodukter. Afgiften var indført i rumænsk lovgivning med henblik på at opfylde de økonomiske forpligtelser for et tidligere rumænsk olieselskab. Fonden etableredes ved at medregne afgiften i prisen ved salg af varer både indenlands og ved eksport...

Læs også
Top job