Erhverv

»Det er jo kernen i et retssamfund, at selv hvis du er massemorder, kan du få en advokat, der er din fortrolige«

Et nyt værktøj mod aggressiv skatteplanlægning rejser et politisk dilemma: Hvad vægter højest? Bekæmpelse af skatteunddragelse eller beskyttelse af borgerens ret til en advokat med tavshedspligt?

Landets advokater arbejder på at blive undtaget fra en obligatorisk indberetningspligt om aggressiv skatteplanlægning. En sådan ordning vil bryde med et grundlæggende fundament i det danske retssamfund, lyder argumentet. 
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) kaldte det et vigtigt redskab, da EU’s medlemslande vedtog at pålægge skatterådgivere en særlig indberetningspligt til myndighederne i 2018.

Nu advarer revisorerne og en ekspert om, at ordningen bliver amputeret fra begyndelsen, fordi et lovforslag, der skal implementere ordningen i Danmark, lægger op til at fritage advokaterne for indberetningspligten. ..

Læs også