Privatøkonomi

Sådan kan sommerhusejere tackle beskatning af lejeindtægter

Spørg om penge: Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Skattemyndighederne har de senere år opprioriteret indsatsen i forhold til sommerhusejere.

Sommerhusejere kan vælge mellem flere forskellige modeller, når der skal betales skat af lejeindtægter. Foto: Carsten Ingemann.

Politisk nyder beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning en vis bevågenhed, og flere lempelser af beskatningsreglerne har til formål at fremme sommerhusudlejningen med henblik på øget omsætning og beskæftigelse i lokalsamfundene.

Personer med bopæl i Danmark må gerne eje to eller flere sommerhuse i Danmark, men man må efter Naturstyrelsens opfattelse som udgangspunkt kun udleje et-to sommerhuse, og kun hvis man selv benytter sommerhusene. Erhvervsmæssig udlejning af ét eller flere sommerhuse kræver således en særlig tilladelse, hvilket kun gives i sjældne tilfælde. ..

BRANCHENYT
Læs også