Weekend

Det er dårlig stil at sylte betalinger til små virksomheder

Satire: Store virksomheder forlanger lange kredittider, og det presser de små håndværksmestre og andre mindre virksomheder. Til gengæld vil landets største kødproducent lave planteburgere, og Danmarks mest usælgelig hus har været til salg i over 12 år.

Dumt og tomt bureaukrati

En lille virksomhed sælger og leverer en vare til en stor virksomhed. Den store virksomhed nægter at betale for de leverede varer, før den har fået mellem seks og ni måneders kredit. Hvad gør den lille virksomhed? Medarbejderne skal jo skal have løn. Nogle af de mindre virksomheder må simpelthen belåne deres regninger, og det koster selvfølgelig et gebyr at få andre til at overtage sit tilgodehavende. Penge, som den lille virksomhed kommer til at mangle - foruden en anstrengt likviditet. Hos DI, Danmarks største lobbyorganisation, holder man med de store og ser ikke noget reelt problem. Det er den samme lobbyorganisation, der igen og igen beder politikerne om forenkling af regler og mindre bureaukrati. Belåning af tilgodehavender er et selvpåført bureaukrati uden sidestykke. God moral er at betale, det man skylder. Og så hurtigt som muligt, når en vare eller tjenesteydelse er blevet leveret af et mindre firma. Alt andet er bare dårlig stil. De små og mellemstore virksomheders organisation, SMV Danmark, foreslår en lovbestemt betalingsfrist på 30 dage. DI vil i stedet have erhvervsministeren til at nedsætte et udvalg til at sylte, nå nej, kulegrave problematikken...

Læs også