Erhverv

Christian Harlang har vundet en injuriesag mod sin bror

Christian Harlangs samlever og mor har tilbagebetalt 800.000 kr. til den tidligere advokats konkursboer i en sag, hvor han har fået sin bror dømt for injurier.

Den tidligere advokat Christian Harlang har vundet en injuriesag mod sin bror i byretten. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Den tidligere advokat Christian Harlang, der er gået konkurs og ikke længere har en advokatbestalling, har i retten vundet en injuriesag over sin bror, Christoffer Harlang.

Injuriesagen er en udløber af en større tvist internt i Harlang-familien, hvor dele af familien har mistænkt Christian Harlang for i en sag om hans afdøde fars formue at have tilgodeset sig selv og sine nærmeste økonomisk på bekostning af andre familiemedlemmer.

Sidste år udtalte broderen, Christoffer Harlang, i en artikel i Jyllands-Posten:

»Familieboet har en række tilgodehavender hos Christian, og vi vil bede kurator om at undersøge, om der blandt de penge, Christian har udbetalt fra boet til sig selv, kan være aktiver, der er bragt i kreditorly til hans samlever, Bente Meyer, eller til andre.«

Kuratoren er indsat i konkursboet efter Christian Harlangs advokatselskab og i Christian Harlangs personlige konkursbo. Han har blandt andet undersøgt, om der er foretaget omstødelige dispositioner og har i den forbindelse indgået et forlig med Christian Harlangs samlever, Bente Meyer, og hans 94-årige mor.

Udsagnet koster nu Christoffer Harlang en godtgørelse på 25.000 kr. plus 500 kr. til dækning af Christian Harlangs sagsomkostninger.

Ifølge retten er den del af udsagnet, der handler om, at familieboet har en række tilgodehavender hos Christian Harlang, ikke forkert. Under injuriesagen forklarede Christian Harlang i retten, at hans samlever og mor har betalt ca. 800.000 kr. til de to konkursboer. Derfor er der ifølge retten heller ikke noget galt i den del af Christoffer Harlangs udtalelse, der går på, om aktiver kan være bragt i kreditorly.

Det er udsagnet om, at Christian Harlang har udbetalt penge fra boet til sig selv, som Christoffer Harlang bliver dømt for.

I retten forklarede Christian Harlang, at han ikke har haft fuldmagt fra sin mor, som ifølge ham er »fuldstændig åndsfrisk«. Beløbene fra moderen er ifølge Christian Harlang udbetalt efter aftale på forskellige måder.

Finans har bedt om Christoffer Harlangs kommentar til dommen. I en e-mail skriver han:

»Jeg har nu dommerens ord for, at jeg ikke må sige, at det er Christian, der har udbetalt penge fra familieboet til sig selv. Vi fik nemlig forklaret i retten af Christian, at det skam slet ikke var ham, men derimod vores alderstegne mor, der selv igennem alle årene sørgede for overførelserne til Christians konti. Man bliver hele tiden klogere! Vi mente i familien, at familieboet på tidspunktet for Christians konkurs havde penge til gode hos Christian, hvad han har bestridt. Det har vi nu rettens ord for, at vi havde.«

Christian Harlang mener, at hans bror er sluppet billigt.

»Jeg glæder mig over, at beskyldninger mod mig nu for første gang ved en domstol er blevet kendt ubeføjede. Og jeg synes, at det er billigt sluppet med en godtgørelse til mig på 25.000 kr.,« siger Christian Harlang.

Man kan ifølge Christian Harlang ikke sige, at penge er blevet forsøgt bragt i kreditorly, efter at hans samlever og mor i et forlig har betalt 800.000 kr. til de to konkursboer.

»Når man står over for en konkurs, kan det være praktisk at indgå forlig om en lille brøkdel af et større krav,« siger Christian Harlang, som oplyser, at det samlede krav var på »godt 3,5 mio. kr.«.

Ifølge kuratoren i konkursboet efter Christian Harlangs advokatselskab er der ikke grundlag for at forsøge at få ham idømt konkurskarantæne. Men Christian Harlang har som ledelse for selskabet udvist en adfærd, der efter omstændighederne kan betegnes som forretningsmæssig uforsvarlig, fastslår kuratoren i en cirkulæreskrivelse, som Finans er i besiddelse af.

Christian Harlang hæfter sig ved, at der ikke er grundlag for at idømme ham konkurskarantæne.

»I kan ikke blive ved med at jagte mig. Det her er for småt,« siger Christian Harlang.

Christian Harlang har også ført injuriesagen mod en anden bror, Clement Harlang. Han er blevet frifundet, og derfor skal Christian Harlang betale ham 20.000 kr. til dækning af sagsomkostninger. Han havde oprindeligt krævet 60.000 kr. i erstatning fra sine to brødre.

Christoffer Harlang har besluttet at anke dommen til landsretten.

Det er ikke lykkedes for Finans at få en kommentar fra Bente Meyer.

BRANCHENYT
Læs også