Privatøkonomi

Spørg om penge: Godt nyt til boligejere om boligskatter

Partierne bag boligskatteforliget fra 2017 aftalte i maj 2020 en række initiativer, som skal sikre, at boligskatterne holdes i ro, indtil de nye boligskatteregler træder i kraft – nu forventeligt i 2024. Nedenfor omtales nogle hovedpunkter i det lovforslag, som skal udmønte aftalen vedrørende perioden fra 2021 og frem.

I maj 2017 indgik den daværende regering sammen med Socialdemokratiet, DF og Radikale Venstre forliget ”Tryghed om boligbeskatningen” (boligskatteforliget). Ved boligskatteforliget var forudsat, at de nye boligskatteregler (nye skattesatser, skatterabat, permanent indefrysning mv.) trådte i kraft i 2021 på baggrund af de nye ejendomsvurderinger.

Det har siden vist sig nødvendigt at udskyde boligskatteomlægningen til 2024. Videreførelse af de gældende regler i den mellemliggende periode vil imidlertid føre til en stigning af boligskatterne. Forligspartierne har derfor ønsket at justere de gældende regler, således at boligejere og lejere kompenseres for skattevirkningerne ved at udskyde boligskatteomlægningen...

BRANCHENYT
Læs også