Privatøkonomi

ATP's problem kan udhule danskernes pension: Nu er en løsning på vej

Der lægges op til at lempe på ATP's snævre investeringsbånd, men kritikere frygter, at det øger risikoen for den enkelte pensionsopsparers økonomi.

Det store rentefald gør det meget dyrt for pensionssektoren at give langtidsgarantier for afkastet. Foreløbig har ATP dog holdt fast på at garantere 80 pct. af indbetalingerne. Foto: ATP.

ATP er udfordret. Pensionsgiganten har en så restriktiv forretningsmodel, at de lave renter gør det svært at få danskernes penge til at vokse med inflationen. Især når der også skal tages hensyn til, at vi lever længere.

Det er et stort problem, fordi mange pensionister er afhængige af ATP. Godt 40 pct. af de nuværende pensionister har kun folkepension og ATP...

Læs også
Top job