Serier

Politikere vil fjerne økonomisk tyngdelov

En positiv effekt ved selv de værste kriser er, at der sker ændringer, som efterfølgende hjælper samfund og økonomier videre, men det er ikke givet, at alle idéer og tiltag dermed er til det bedre.

Corona rammer verden

Det første USA’s nye finansminister, Janet Yellen, har lært os, er, at man skal ”act big”, altså ikke alene tænke stort, men virkelig gøre noget ved tankerne og handle stort. Det er grundlæggende en god idé, men i denne konkrete situation kan det omskrives til en fast tro på, at USA kan lade statsgælden eksplodere yderligere uden, at det gør investorer nervøse eller rammer den amerikanske økonomi – ganske interessant.

Janet Yellen løftede sløret for sine tanker, da hun var til spørgerunde i Kongressen den 21. januar, der blev gennemført i forbindelse med hendes tiltrædelse som finansminister. Udtalelserne bunder i tanker, som nogle økonomer har plæderet for gennem de seneste år, og går under betegnelsen ”Modern Monetary Theory” - på dansk ”moderne monetær teori”...

Læs også
Top job