Privatøkonomi

Frigørelse for gæld – hvordan beskattes fordelen?

Skattestyrelsen rejser jævnligt sager om beskatning af personer, hvis gæld nedskrives eller bortfalder. Skattereglerne er i princippet enkle – men i det virkelige liv alligevel komplicerede, jf. artiklen ”Huller i den begrænsede hæftelse i kommanditselskaber og partnerselskaber” om afgørelser, der har medført ubehagelige skattemæssige overraskelser for kommanditister og partnere i partnerselskaber.

Fysiske personers forhold

I denne artikel omtales summarisk reglerne om beskatning af fysiske personer. For selskaber (aktieselskaber og anpartsselskaber) gælder andre regler. Endvidere kan der indtræde en særegen beskatning af personer, der deltager i kommanditselskaber og partnerselskaber, jf. artiklen fra den 6. november 2021 ”Huller i den begrænsede hæftelse i kommanditselskaber og partnerselskaber”...

Læs også
Top job