Næstbedste år

Salling Banks årsregnskab for 2006 blev med et resultat før skat på 22,2 mio. kr. det næstbedste i bankens historie.

Nettorente- og gebyrindtægter steg med 4,4 mio. kr. og kursregulering af papirer endte 3,6 mio. kr. højere end i 2005. Som noget særligt indgår for 2006 kursgevinsten ved salget af Salling Banks aktier i Totalkredit på 5,5 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev reduceret med 2,9 mio. kr., og såvel udlån som indlån steg med hhv. 127 mio. kr. og 5 mio. kr. Salling Bank-aktion steg i 2006 15 pct. med 125 kurspoint, og det giver bankens aktionærer en værditilvækst på 38 mio. kr, ud over det udbetalte udbytte på seks mio. kr., oplyser banken. For 2007 vent es et overskud før skat på 16-18 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også