Uskønt regelsæt om tavshedspligt

Umiddelbart før jul vedtog et næsten enigt Folketing nogle lovændringer, der blandt andet havde til formål at klargøre reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt. Lektor Lars Bo Langsted mener, at resultatet er blevet et uskønt regelsæt, der om muligt rejser endnu flere spørgsmål end det tidligere.

De lovændringer, der blev vedtaget den 17. december, blev oprindeligt fremsat den 5. februar, men bortfaldt på grund af udskrivningen af folketingsvalget i foråret. Forslagene blev derfor genfremsat umiddelbart efter Folketingets åbning i efteråret. Baggrunden for forslagene var dels udredninger om reglerne for Tilsynets tavshedspligt og partsbegrebet, dels en rapport om håndtering af pengeinstitutkriser. Baggrunden for disses udarbejdelse har blandt andet været forskellige sager, hvor der har været stillet spørgsmålstegn ved Finanstilsynets funktion og rolleudfyldelse...

BRANCHENYT
Læs også