Hjælp bør gå til små virksomheder

Selv om storindustrien nu har fået eksportens problemer sat øverst på den politiske dagsorden, er det i virkeligheden de små og mellemstore virksomheder - også uden for industrien - der har mest brug for en hjælpende hånd med eksporten.

Og her kan en række af elementerne fra den eksportfremme-indsats, der blev gennemført sidst i '80erne og først i '90erne genbruges...

BRANCHENYT
Læs også