Forsikringspenge for sig selv

Min ægtefælle, der er i slutningen af fyrrerne, har været udsat for en alvorlig ulykke, som har medført en erstatning på 700.000 kr. Det er hensigten, at pengene forvaltes på en måde, så de bedst muligt supplerer hendes nuværende årlige indtjening indtil pensionsalderen ved 65 år.

Den tidligere løn er reduceret med ca. 150.000 kr. årligt på grund af ulykken. I vores fælles bolig er der en obligationsrestgæld på 281.000 kr. svarende til en kontantrestgæld på 208.000 kr. på baggrund af et 10 procents lån med udløb i år 2009. Kontantlånsrenten er på 17,9 pct. og den årlige ydelse godt 45.000 kr...

BRANCHENYT
Læs også