Reformtid

De er dynamoerne. Drivkraften i dansk økonomi. Uden dem kan vi glemme alt om at have råd til velfærdsstat, skattestop og ordentlige forhold for asylansøgere.

Foto: Ole Lind

Jeg taler om erhvervslivets fortropper. Privatansatte topchefer, forskere, marketing- og salgsfolk. Det er først og sidst dem, der skal skabe de værdier, som samfundet skal bruge til at finansiere lønnen til de offentligt ansattes nok så væsentlige pleje- og servicejob. Første led i velfærdens fødekæde er og bliver erhvervslivet.

Så meget desto mere frapperende er det, at folketingsvalgkampen forblev klinisk renset for enhver tale om og fra virksomhederne. Tilsyneladende blev adm. direktører, bestyrelsesformænd og brancherepræsentanter ramt af kollektiv stumhed, da statsministeren udskrev valget. En tilstand, der først forsvandt i det sekund, valgresultatet var kendt. Så bragede erhvervsorganisationernes lobbyracere til gengæld derudad med krav om skattelettelser og arbejdsmarkedsreform. Paradoksalt nok kan den ufrivillige - for det var den - tavshed under valgkampen vise sig at virke til fordel for dansk erhvervslivs interesser i den kommende tid. Det vender vi tilbage til...

Læs også