Dieselmarkedet under pres

Fordelen ved at køre en dieseldreven bil er i dette efterår blevet mærkbart reduceret på grund af hastigt stigende priser på autodiesel.

London


Med en listepris på 9,51 kr. for en liter er autodiesel i dag kun 86 øre billigere end en liter 95 oktan benzin, og så skal dieselbrugerne endda takke det danske afgiftssystem for den favorisering, som de nyder godt af.

Renset for energiafgifter og moms koster en liter autodiesel 4,83 kr., mens en liter 95 oktan benzin står i 4,14 kr.

Forklaringen på de høje dieselpriser er, at den europæiske olieraffinaderikapacitet for tiden er reduceret med godt én mio. tdr. i døgnet som følge af vedligeholdelse og modernisering. Europa har en raffinaderikapacitet på 15,2 mio. tdr. i døgnet, men overgangen til mindre miljøbelastende autodiesel tvinger olieindustrien til at opgradere olieraffinaderierne på et tidspunkt, da de ellers traditionelt har travlt med at producere fyringsgasolie.

Den 1. januar 2009 må der i EU kun sælges såkaldt svovlfri 10 ppm (parts per million) autodiesel. Det er allerede tilfældet i Europas største oliemarked Tyskland samt i dele af Skandinavien, herunder Danmark, og nu følger Storbritannien efter med en skæringsdato den 4. december i år.

Raffinaderier i stå
Overgangen betyder, at en række olieraffinaderier også vil være ude af drift i november. Det gælder bl.a. BP's Nerefco-raffinaderi, som har en kapacitet på 400.000 tdr. i døgnet eller mere end Danmarks råolieproduktion.

Andre olieraffinaderier, der er ude af drift, er det svenske olieselskab Preems raffinaderi i Brofjorden i Sverige med en kapacitet på 210.000 tdr., det finske olieselskab Nestés raffinaderi i Porvoo med en identisk kapacitet samt det franske olieselskab Totals 328.000 tdr. i døgnet store olieraffinaderi i Gonfreville i Frankrig.

En del af vedligeholdelsen er rutinemæssig, idet olieraffinaderiernes "katalysatorer", de såkaldte hydrocrackere, skal udskiftes hvert andet eller tredje år. I takt med at kravene til svovlfri olieprodukter vokser, mindskes hydrocrackernes levetid.

»Situationen bliver ikke bedre af, at Europa for tiden ikke modtager gasolie fra Rusland. Udskibningen via oliehavnene i Østersøen var drastisk reduceret i oktober. Ganske vist lever den russiske gasolie ikke op til europæisk standard, men den er let at afsvovle til EU-standard, og derfor mangler vi den russiske olie,« siger Christophe de Margerie, bestyrelsesformand og adm. dir. for Total SA.

Hverdag til december
Gasolie er råmaterialet for olieprodukterne autodiesel, fyringsgasolie og kerosen (jetbrændstof, red.).

De første tre uger af oktober er der ikke kommet så meget som én last gasolie til Europas største oliehavn i Rotterdam med det resultat, at lagerbeholdningerne af gasolie for nærværende ligger 13 pct. under niveauet på samme tidspunkt i fjor.

Rusland arbejdet ihærdigt på at få sin eksport af olieprodukter dirigeret uden om især olieudskibningshavnen Ventspils i Letland. Det statslige rørledningsselskab Transnefteproduct har netop færdiggjort en 1.056 km lang rørledning, som skal føre gasolie frem til den russiske olieudskibningshavn Primorsk.

Indledningsvis kan rørledningen håndtere 8,5 mio. tons autodiesel om året. På sigt skal kapaciteten op på 24,6 mio. tons om året, og til den tid vil en årlig eksport på 12 mio. tons via Estland, Letland og Litauen ophøre som led i den russiske strategi om, at landets eksport af olie og naturgas ikke skal gå via tredjelande.

Når olieraffinaderikapaciteten normaliseres i løbet af december, ventes prisafstanden imellem autodiesel og benzin at vokse. Dog forudsætter det, at vinteren ikke bliver strengere end normalt.


..

BRANCHENYT
Læs også