Forbrugerne er ligeglade med høje oliepriser

Personlig mobilitet er alle pengene værd. Også hvis olien bliver endnu dyrere

London

Privatbilen giver så stor personlig frihed, at langt de fleste forbrugere bevidst ignorerer de høje oliepriser.

»Den afgørende faktor i forbrugernes adfærd er udviklingen i den disponible indkomst - ikke udviklingen i oliepriserne. Forbrugerne værdsætter den personlige mobilitet så højt, at de bevidst vælger at ignorere faktorer, der ellers spiller en afgørende rolle i andre økonomiske beslutning,« siger Guy Caruso, direktør for Energy Information Administration i USA's Energiministerium.

Underlige forbrugere
Sammen med andre energiøkonomer henviser han til det paradoksale i, at forbrugerne uden videre sætter sig ind i bilen og kører til supermarkedet uden at tænke på omkostningerne, mens de inde i supermarkedet nøje afvejer, om de skal købe f.eks. en større pakke hakket oksekød, fordi den er på tilbud.

»Når det gælder energi i almindelighed og olie i særdeleshed, er forbrugerne så irrationelle, at almindelig økonomisk snusfornuft er sat ud af kraft. Markedskræfterne kan kun i ganske særlige situationer påvirke bilisternes adfærd. Generelt skal der politiske indgreb til, hvis forbrugernes handlinger på energiområdet skal styres i en bestemt retning,« siger Fatih Birol, cheføkonom i det Internationale Energi Agentur (IEA).

Sammen med Guy Caruso og andre energiøkonomer præsenterede han på konferencen Oil & Money 2007 nogle af de udfordringer, som olieindustrien og politikere står over for.

Eksperterne kan konstatere, at mange forbrugere ikke tager bussen, fordi en billet eksempelvis koster 20 kr., mens de ikke tøver et øjeblik med at køre samme strækning i deres bil, selv om det koster fire-fem kr. pr. kilometer, når man ser på totalomkostningerne.

Individualismen blandt verdens bilister er den største kilde til bekymring blandt energiøkonomer, fordi stort set hele den øgede globale olieefterspørgsel skyldes et konstant voksende transportbehov. Problemet forstærkes af den hastige økonomiske vækst i Kina og Indien.

»De seneste to år er totredjedele af væksten i det globale olieforbrug kommet fra Kina og Indien. I væsentlig grad pga. en hastig voksende bilpark. Kina er allerede verdens største olieforbruger efter USA, og inden for en ganske kort årrække vil Kina hver dag bruge lige så meget olie, som Saudi Arabien kan producere,« påpeger Fatih Birol.

Han suppleres af Christof Rühl, cheføkonom i oliegiganten BP Plc:

»Vi befinder os i det femte år i træk med høj verdensøkonomisk vækst. En sådan udvikling er ikke set siden begyndelsen af 1960'erne, og da trefjerdedele af denne vækst sker uden for OECD-landene, afføder den et større energiforbrug,« forklarer Christof Rühl.

Gevinster forsvinder
»OECD-landene bliver stadig bedre til økonomisk vækst uden en tilsvarende vækst i olieforbruget. Det samme er ikke tilfældet i mellemindkomst- og udviklingslandene, hvor især den hastigt voksende mellemklasse vil have de samme materielle goder som i industrilandene, først og fremmest ejerbolig og bil,« fortsætter Christof Rühl.

Bilproducenterne forbedrer konstant energiøkonomien i forbrændingsmotorer, men stort set hele gevinsten er forsvundet i øget vægt som følge af forbrugernes ønske om større sikkerhed og øget komfort. Undtagelsen er dieselmotorer, hvor brændstoføkonomien er forbedret markant, men hvor trenden nu går i retning af stedse kraftigere motorer, hvorved gevinsten fordamper.

»Vi er nødt til at se en ændring i forbrugernes adfærd. Det være sig i form af øget brug af biobrændstoffer, hybridteknologi eller andre tiltag, der mindsker det samlede brændstofforbrug. Indtil videre har forbrugerne i vidt omfang absorberet de stigende oliepriser, men det har kun ført til beskedne ændringer i adfærden, og det er bekymrende,« siger Guy Caruso.

Han har ansvaret for at udarbejde USA's officielle energiprognoser, som har stor indflydelse på de politiske beslutningstagere i Washington.


..

BRANCHENYT
Læs også