En sund sjæl i et sundt firma

Sundhed Det tager tid at blive sundhedscertificeret, konstaterer to af de firmaer, som er i gang med at få papir på deres sundhed. Men indtil videre har det været timerne og sliddet værd, mener man i Kvadrat og Sparekassen Farsø.

I begyndelsen af 2007 kunne medarbejderne i tekstilvirksomheden Kvadrat til frokost ofte dele en stor brieost.

I dag er der kun spist op mod en fjerdedel af den fede ost, når frokosten for de 110 medarbejdere på arbejdspladsen i Ebeltoft er overstået.

Årsagen til det reducerede osteindtag er kontant. For siden virksomheden tidligere på året gik i gang med at blive sundhedscertificeret gennem Dansk Firmaidrætsforbund, som er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med omkring 319.000 medlemmer, er der sket en række tiltag på arbejdspladsen. Bl.a. er maden i kantinen nu markeret med røde, gule og grønne sedler, som fortæller medarbejderne, om maden er god eller dårlig kost. I det hele taget er virksomheden indtil videre nået længst på kostområdet:

»Vi har også lagt op til, at der skal laves en vægtkonkurrence, hvor der anonymt vil blive dystet på kilo. Det er der, lige som alle de andre sundhedstiltag, stor interesse for blandt medarbejderne,« fortæller Mette Bendix, som er direktør i Kvadrat med ansvar for interne processer.

Virksomheden har været i gang med sundhedscertificeringen siden vinteren 2007. Det endelige diplom forventer virksomheden at have i hus i løbet af foråret 2008. Til den tid kan medarbejderne og ledelsen se tilbage på et år, hvor debat og dialog om sundhed på arbejdspladsen har fyldt meget. Der har ifølge Mette Bendix ikke været problemer mellem de menige medarbejdere og ledelsen om projektet, som omvendt har taget en del arbejdstimer. En uges tid har Mette Bendix eksempelvis brugt på certificeringsarbejdet, som via Dansk Firmaidrætsforbund koster nytilmeldte virksomheder minimum 47.000 kr. plus moms. Dertil kommer de mange timer, som kollegerne i det nye sundhedsudvalg i Kvadrat også har brugt på arbejdet.

Også i Sparekassen Farsø har man i de seneste måneder brugt mange timer på certificeringen. Mindst to uger hver har de hovedansvarlige i virksomheden brugt på arbejdet.

»Det koster en pæn indsats at få styr på virksomhedens sundhed, men nu, da vi er tæt på at have de endelige formuleringer af vore tiltag i hus, betyder det ikke så meget,« siger Gert Hosbond, som er udviklingschef og leder for it, marketing og HR i Sparekassen Farsø.

Planer skal fornyes
Her forventer man at være endelig færdig med den første store del af sundhedscertificeringsarbejdet inden nytår. Derefter skal handlingsplanerne for området fornyes en gang om året:

»Vi har i certificeringsarbejdet fået struktureret vores sundhedstiltag og vores sundhedspolitikker. Vi har eksempelvis fået sat et system op, så alle medarbejdere frivilligt kan få lavet et generelt sundhedstjek hvert år. Vi har også lige fået en samlet rapport, som viser, hvordan vore medarbejderes sundhed ligger i forhold til den øvrige danske befolkning. Rapporten er anonym, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi ligger godt. Derfor må vi nok også erkende, at vores sygefravær ikke kan komme længere ned,« konstaterer Gert Hosbond.

Både i Sparekassen Farsø og i Kvadrat er man bl.a. gået ind i sundhedsarbejdet for at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere. Sparekassen Farsø har 100 ansatte, som længe har haft tilbud fra deres arbejdsplads om bl.a. at komme gratis i svømmehallen eller i motionscenter. Som noget nyt vil medarbejderne og deres familier i begyndelsen af 2008 også blive inviteret til sundhedsarrangementer uden for arbejdstiden. Også her er medarbejderne fortsat positive over for ledelsens interesse for deres helbred:

»Eksempelvis havde vi først en forhåbning om, at 75 pct. af medarbejderne sagde ok til et alment sundhedstjek. I dag er vi oppe på 98 pct. Det synes vi er ret flot,« siger Gert Hosbond, som understreger, at han ikke har adgang til oplysninger om, hvilke medarbejdere, som endnu ikke har fået deres helbred tjekket.

»Det er meget vigtigt, at sundhedsindsatsen i sidste ende er frivillig og helt op til den enkelte medarbejder, men vi skal som arbejdsplads motivere og gøre det nemt at være sund. Vi vil gerne tage ansvaret for højst mulig livskvalitet for vores medarbejdere,« siger Gert Hosbond.

Sundhedstjek
I Kvadrat, som der udvikler og sælger møbelstoffer og gardiner, bliver medarbejderne bl.a. også tilbudt en sundhedsforsikring, sundhedstjek med målinger af bl.a. kolesteroltal og konditionen, foredrag om helbred og motion samt gymnastik i arbejdstiden.

»Initiativerne har haft stor betydning for mange medarbejdere. Vi har allerede nu gode historier om nogle af vores medarbejdere, som aldrig før har dyrket motion. I dag løbetræner de og spiser sundt. Det er ikke sjovt at få konstateret i en konditest, at du som 35-årig har et konditionsniveau som en 62-årig,« siger Mette Bendix, Kvadrat.

Her vurderer ledelsen, at medarbejderne sætter stor pris på ledelsens tiltag:

»Men hvis man som virksomhed går ind i dette, kræver det, at man virkelig også vil det. Man skal også gøre sig klart, at det kræver mange ressourcer. Til gengæld er det også noget, som kommer igen. Vi får megen positiv feedback fra vore90 mand mister job medarbejderne, som fortæller, at de i dag føler sig mere værdsat,« siger Mette Bendix.

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2005 viste, at omkring halvdelen af de danske virksomheder gør en indsats for at få medarbejderne til at spise sundere og dyrke mere motion. Og trenden er opadgående. En anden undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation konkluderede i 2003, at de ansatte i virksomheder, som tilbyder motion, sygeforsikring og jævnlige helbredsundersøgelse, kan undgå en sygedag om året. Samtidig er sunde medarbejdere mere produktive, lyder en anden af forklaringerne på den stigende sundhedsfokus på virksomhederne.

BRANCHENYT
Læs også