Djursland skruer op

Djurslands Bank har benyttet sit regnskab for årets første tre kvartaler til at hæve indtjeningsforventningerne for hele året.

Banken venter nu et overskud på 75-85 mio. kr. før kursreguleringer og skat, mens den tidligere prognose lød på et overskud på 65-75 mio. kr. »Udviklingen i forretningsomfanget i 1.-3. kvartal 2007 har været på et lidt højere niveau end forventet. 1.-3. kvartals resultat før kursreguleringer og skat på 64,4 mio. kr. ligger over det forventede niveau. Årsagen er det højere aktivitetsniveau samt, at nedskrivningsbehovet på udlån og garantier har været lavere end forventet. Med baggrund i den nuværende konjunktursituation forventes denne udvikling at fortsætte,« forklarer banken om baggrunden for opjusteringen.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også